Vilket parti är bäst för mig som småföretagare?

Vilket parti är bäst för mig som småföretagare?

Vilket parti är bäst för mig som småföretagare?

Vilket parti är bäst för mig som småföretagare?

Read time:
Lästid:
Read time:
Lukuaika:
Read time:
Læsetid:
Read time:
Leestijd:
Read time:
Leestijd:
6
mins
minuter
mins
minuuttia
mins
minutter
mins
minuten
mins
minuten
Vilket parti är bäst för mig som småföretagare?

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB

Att vara företagare är en livsstil där det mesta som rör ditt företag har direkt påverkan på ditt privatliv. Därför är politik och företagande alltid en het potatis. Vallöften haglar brett och det är svårt att ta ställning som småföretagare, framför allt p g a bristande information. I en omröstning på vår Facebooksida uppgav 89% att de behövde läsa på mer om de olika partierna inför det stundande valet. Vi vill underlätta lite för dig genom att lista en del om de olika partierna i den här artikeln. Partierna är listade helt utan inbördes ordning eller annan prioritet.

Centerpartiet

Annie Lööf och Centerpartiet vill genomföra tre stora överenskommelser för att stärka företagsklimatet på lång sikt. Dessa tre handlar om:

 • Arbetsmarknadspolitiken
 • Bostadspolitiken
 • Skattepolitiken

Centern vill att kostnaderna för att anställa ska bli lägre, minska regelkrånglet kring skatter och att det ska bli enklare att anställa rätt kompetens. För att minska regelkrånglet vill Centerpartiet inför principen om “en regel in - en regel ut”, vilket innebär att varje ny regel ska innebära att man skrotar en gammal regel. Partiet vill också införa en ny företagsform - ingångsföretag. Det ska vara en bolagsform som innebär att beskattningen sker schablonmässigt för de som har en omsättningen under 250 000 kr/år. Detta ska underlätta för de allra minsta och nya företagarna.

Moderaterna

Partiet vill att Sverige ska ha mer konkurrenskraftiga skattevillkor och enklare regelverk för de som väljer att starta företag. De pekar ofta mot EU och globala frågor, som att undersökningar visar att det höga skattetrycket är det största hotet mot svenska företags tillväxt och utveckling till internationella bolag.

Moderaterna vill införa en nationell digital plattform som ska underlätta företagens uppgiftslämnande till myndigheter och bredda Regelrådets mandat. De driver ofta parollen att “företag ska uppskattas mer och beskattas mindre”, vilket kan locka många företagare.

Kristdemokraterna

KD har en lång lista på reformer och åtgärder. I grunden vill Kristdemokraterna att det ska vara mer värt att starta och utveckla ett företag. Enklare regler, ökad tillgång till riskkapital och konkurrenskraftiga skatter är några exempel. Några andra är:

 • Slopa arbetsgivaravgiften när man anställer unga eller nyanlända.
 • Ta bort särskild löneskatt på äldre.
 • Bygga ut RUT-avdraget.
 • Utöka turordningsreglerna i LAS till fyra personer, oavsett storleken på företaget.
 • Vidga rätten till provanställning.
 • Sänka kravet på aktiekapital från 50 000 kr till 25 000 kr (förr var det 100 000 kr).
 • Begränsa företrädaransvaret.
 • Förenkla reglerna kring generationsskiften i Sveriges fåmansbolag.
 • Stärka trygghetssystemen för företagare.
 • Det statliga riskkapitalsystemet måste ses över. Reformeras och effektiviseras så att det kan komplettera privat riskkapital.
 • Införa en garanti att företag endast ska behöva lämna en och samma uppgift vid ett tillfälle till myndigheterna. “Hjälpa, inte stjälpa”.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill göra det billigare för företagare att anställa sin första medarbetare. De vill spinna vidare på det offensiva kunskapslyft med 100 000 platser i syfte att få fler i arbete, utbyggnad av YH-utbildningar och att just yrkeshögskolan ska prioriteras.

De tror att en bra tillgång kapitalförsörjning är en avgörande faktor för att företag ska kunna starta upp och expandera vidare startup-stadiet.

Socialdemokraterna vill arbeta för ett tryggare Sverige med minskad arbetslöshet.

Vänsterpartiet

De förslag som Vänsterpartiet har på agendan över skatteändringar de vill driva igenom är:

 • Slopat RUT-avdrag
 • Minskat jobbskatteavdrag
 • Sänkt pensionärsskatt
 • Investeringssparkonton ska inte vara en så pass skattemässigt gynnsam sparform som de är i sin nuvarande form.
 • Att restaurangmomsen inte bör vara lägre än momsen på andra varor i handeln.

Vänsterpartiet har två förslag på regelförenklingar:

 1. Att Baselreglerna ska ses över för att minska administrationen för mindre sparbanker.
 2. Att sätta småföretagares administrativa börda i fokus varje gång ett nytt lagförslag tas fram.

Annat som rör företagare:

 • Bankerna ska åläggas att hantera kontanter för att underlätta för framför allt äldre personer.
 • Material ska, i högre utsträckning än vad det görs idag, återanvändas och återvinnas.
 • Starta en utredning med syfte att skapa lika konkurrensvillkor på bankmarknaden.
 • Mindre företag med högre risk eller utan egen säkerhetsmassa ska kunna finansieras via ett statligt garantisystem.
 • Företag som har upp till 10 anställda ska slippa sjuklöneansvar.

Liberalerna

Generellt sett vill Liberalerna ha skatteregler som underlättar för nystartade och växande företag. Det är för svårt att lyckas internationellt idag som svensk företagare och det vill de ändra på.

Ett annat ord som Liberalerna gärna förknippas är - hållbart. De tror på att ett hållbart företagande gör Sveriges småföretagare mer konkurrenskraftiga. Liberalerna motsätter sig även förslaget om vinstförbud mot de s k välfärdsföretagen. De vill se tydligare krav på långsiktigt ägande, styrning, tillståndsplikt och en hårdare granskning och kontroll av både ägare och verksamhet.

Partiet tror dessutom att sina idéer om att utbilda fler offentligt anställda tjänstemän kommer att underlätta för företagare i sina kontakter med myndigheter. Som t ex rapportering och uppgiftslämning.

Miljöpartiet

När det kommer till skatter vill MP genomföra följande:

- Att arbetsgivaravgiften sänks för alla företag, framför allt för småföretagen.
- Att momsen halveras på reparation av cyklar samt för köp av kläder och skor.
- Att RUT-avdraget omfattar reparation av vitvaror i bostaden för att undvika konsumtion av nya produkter och att gamla vitvaror inte återvinns.

Kring ämnet regelförenklingar uppger Miljöpartiet att de vill:

 1. Fortsätta att se över och förenkla företagens regelverk.
 2. Att företagens uppgiftslämnande till myndigheter ska göras elektroniskt.

De vill, likt Vänsterpartiet, att ansvaret för sjuklön bör tas bort för alla företag med tio anställda eller färre. Miljöpartiet vill även att källkod och hårdvara ska vara öppen för att stimulera kreativitet, företagande och jobbskapande. MP vill att Sverige blir det land som investerar mest pengar per invånare i hållbar teknik.

Sverigedemokraterna

Manifestet från SD innehåller en väldigt liten del som rör företagande. I grunden så tror de, likt många andra partier, på att minska regelkrånglet och detaljregleringar.

De vill även slopa allmän löneavgift för tre anställda, minskat sjuklöneansvar och fler undantag kring turordningsreglerna i LAS (Lagen om Anställningsskydd).

Avslutande ord...

Det är klart att många av de här partierna uppger fler saker i TV-intervjuer och annat. Det här är det vi har läst oss till i deras egna manifest och från källor som Start och Driva och Företagarna. Främst för att få vinkeln mot företagarna och inte störas av det brus som finns kring alla andra åtgärder och förslag. I slutändan är det du som företagare som måste göra ett arbete med att se hur de olika partierna påverkar din på kommunal, regional och nationell nivå. Kanske är den ena partiet bättre för dig i Riksdagen, medan ett annat är bättre för din region och ett tredje är bättre för dig i din kommun?

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Källor:
Starta och Driva
Företagarna

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil