Vilket parti är bäst för mig som småföretagare?

18/8/2022
5
minuter
Sveriges riksdag

Andreas Andersson

Marketing Assistant
Qred
5
minuter

Att vara entreprenör är en livsstil, där det mesta som rör ditt företag har direkt påverkan på ditt privatliv. Politik och företagande är därför alltid en svår ekvation att lösa, vad ska man prioritera egentligen? 

Det är såklart helt upp till dig själv att välja hur du ska prioritera, men det är viktigt att förstå är hur din röst påverkar ditt företag. Det är dock inte helt lätt att veta vad de olika partierna säger om ämnet, vallöften haglar från höger till vänster och frågor som rör företag försvinner ofta i bruset.

Vi har därför bestämt oss för att förenkla det hela och guida dig genom val-djungeln! Vi har listat varje parti och deras mål kring framtiden för företagare i Sverige.

 

Partierna är listade helt utan inbördes ordning eller annan prioritet. All information är tagen från partiernas egna hemsidor eller deras inskickade motioner till riksdagen.

Centerpartiet

Partiledare: Annie Lööf

Mål för företagande: Ny bolagsform för småföretagare, se över skatter avgifter & avdrag, öka digitaliseringen.

centerpartiets logotyp

Centerpartiet vill ge bättre möjlighet till investeringar för nystartade företag och se över skatter, avgifter och avdrag. De vill ändra subventioner stora globala företag får för att skapa en mer konkurrensneutral och modern lagstiftning.  

Partiet strävar efter att göra det lättare för småföretagare och vill införa en ny företagsform - ingångsföretag, en företagsform med förenklade skatteregler. De vill även att skatteverket ska erbjuda möjligheten för företagare att kontinuerligt betala in skatt och få information i realtid via digitala plattformar.

Läs mer: https://www.centerpartiet.se/var-politik/politik-a-o/foretagande

Socialdemokraterna

Partiledare: Magdalena Andersson

Mål för företagande: digitalisera ärendehantering, finansiera expansion, förbättra infrastrukturen, stärka start-ups och kvinnligt företagande.  

socialdemokraternas logotyp

Socialdemokraterna vill arbeta för att förbättra förutsättningarna för företagare i hela landet, genom att skapa ett Sverige där nya företag kan växa, exportera och anställa fler.

De vill att samhället stöttar företagare, så att de har möjlighet och vågar investera och anställa mer personal. Deras mål är att förenkla regelverk, för att se till att Sverige fortsätter att vara ett starkt land för nystartade företag. 

Under sin tid som ledande parti har de infört:

  • Ett växa-bidrag som gör det billigare för småföretag att anställa sin första medarbetare
  • Skattelättnader för personaloptioner
  • Digitala årsrapporter

Läs mer: https://www.socialdemokraterna.se/var-politik/a-till-o/foretagande-och-entreprenorskap

Moderaterna

Partiledare: Ulf Kristersson

Mål för företagande: Bra villkor för företagande &  entreprenörskap, ökad digitalisering, lättare generationsväxlingar & nya regler för personaloptioner.

moderaternas logotyp

Moderaterna vill förenkla regler för att göra det lättare att både starta och driva företag, vilket även gäller för regler på EU-nivå. 

Partiet vill att Sverige ska vara världsledande land inom digitalisering för företag. Deras förslag är att företag ska kunna lämna in alla sina uppgifter digitalt på ett och samma ställe, samt att en uppgift bara ska behöva lämnas in en gång.

De vill göra generationsväxlingar lättare, genom att ändra 3:12-reglerna bland annat. Reglerna för personaloptioner vill de också göra om, så företag ska kunna locka till och behålla kompetent personal. 

Läs mer: https://moderaterna.se/var-politik/foretagande/

Miljöpartiet

Språkrör: Märta Stenevi & Per Bolund

Mål för företagande: Fler gröna jobb, förbättra villkor för sociala företag, minska regelkrångel & förenkla drivandet och startandet av företag, samt förbättra tryggheten.

miljöpartiets logotyp

MP vill göra det fördelaktigt för företag att vara klimatsmarta och fasa ut nuvarande miljöskadliga subventioner. De vill skapa fler gröna jobb och ge bättre möjligheter för människor som står långt bort från arbetsmarknaden. 

Partiet vill även ge fler företag möjligheten att utvecklas och anställa fler, förbättra tryggheten, förenkla krångliga regler för att se till att det är enklare att starta och driva företag.  

Läs mer: https://www.mp.se/politik/foretagande/

Vänsterpartiet

Partiledare: Nooshi Dadgostar

Mål för företagande: Befria småföretagare från sjuklön, stärka lokala sparbanker.

vänsterpartiets logotyp

Vänsterpartiet stävar efter att fler företag ska kunna anställa, och partiet menar att sjuklön kan vara betungande. Partiets förslag är därför att företag med maximalt tio anställda befrias från att betala 14 dagars sjuklön. 

Vänsterpartiet vill stödja småföretagare på landsbygden, genom att främja sparbankerna snarare än storbankerna. 

Läs mer: https://www.vansterpartiet.se/var-politik/politik-a-o/foretagande/

Sverigedemokraterna

Partiledare: Jimmie Åkesson

Mål för företagande:  Skattereduktion, stärka jobbskatteavdraget, sänka arbetsgivaravgifter & nytt avdrag för sjuklönekostnader, samt införa nytt starta eget bidrag.

sverigedemokraternas logotyp

Sverigedemokraterna vill införa en skattereduktion för pensionärer och arbetstagare. Vidare menar partiet att sänkta arbetsgivaravgifter vid första anställning underlättar särskilt för småföretagare. Sverigedemokraterna vill cementera jobbskatteavdraget med cirka 10 miljarder kronor i form av inkomst av tjänst och pension. 

Har ett företag som mest nio anställda menar Sverigedemokraterna att ett avdrag i sjuklönekostnader som representerar de faktiska kostnaderna ska introduceras. Den allmänna löneavgiften menar SD ska kunna avskaffas för företag som maximalt har tre anställda. Detta kommer i synnerhet gynna småföretagares möjligheter till att anställa. 

Läs mer: https://data.riksdagen.se/fil/12F36639-AC28-4705-96DF-C4F89D3AD778 (finns ingen information om företagande på deras egna hemsida).

Liberalerna

Partiledare: Johan Pehrson

Mål för företagande: Avveckla omoderna lagar & modernisera arbetsrätten. 

Liberalernas logotyp

Partiet menar att fler medarbetare behöver anställas i samma takt som företag växer. Liberalerna vill i samband med det öka möjligheterna till investeraravdrag. Liberalerna vill se ett ökat engagemang från offentliga aktörer för att dessa möjligheter ska kunna ske. 

Liberalerna vill se likställda system mellan anställda och företagare för sjukpenning, arbetslöshetsförsäkring, föräldrapenning och friskvård i större utsträckning. 

Läs mer: https://www.liberalerna.se/politik/foretag

Kristdemokraterna

Partiledare: Ebba Busch

Mål för företagande: Införa konkurrenskraftig beskattning, minska regelkrångel och sänkta avgifter för företag.

Kristdemokraternas logotyp

Kristdemokraterna menar att det är individer som är grunden till framgångsrik företagsamhet. Kristdemokraterna vill skapa fler arbetsmöjligheter som leder till fasta anställningar hos småföretagen. Vidare vill KD att provanställningstiden ska förlängas. Partiet vill även ta bort löneskatten som betalas för en anställd över 65 år. De vill att inkomstskatter ska sänkas för att främja utsatta grupper i samhället. 

Kristdemokraterna strävar efter att skapa ett hållbart företagsklimat genom en konkurrenskraftig beskattning och sänkta avgifter för företag. 

Läs mer: https://kristdemokraterna.se/var-politik/politik-a-till-o/foretagande

Avslutande ord

Informationen kommer som tidigare nämnt endast från partiernas egna hemsidor och motioner. Tittar du på TV-intervjuer och annat kommer du förmodligen se att de flesta partierna uppger fler förslag.

Poängen med det här inlägget var att endast lyfta det som rör företagare, för att hjälpa dig att ta bort bruset som finns kring alla andra åtgärder och förslag.
I slutändan är det du som företagare som måste göra ett arbete med att se hur de olika partierna påverkar dig på kommunal, regional och nationell nivå. 

Glöm inte heller att det finns flera val och att du kan rösta på flera olika partier! Ett parti är kanske bättre för dig i Riksdagen, medan ett annat är bättre för din region och ett tredje är bättre för dig i din kommun?

Lycka till med företagandet!

/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil