Så hanterar din bransch ökade konkurser

Just nu går fler företag i konkurs än under toppen av pandemin. Under det första halvåret har 3 876 aktiebolag hamnat i konkurs. Det är en ökning med 33 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Se hur din bransch påverkas av lågkonjunkturen och läs hur du kan göra proaktiva val för överlevnad. 

I juni rapporterades den högsta siffran på över två årtionden och vi har sett en oroande ökning av konkursfall under det första halvåret. Hela 3 876 aktiebolag har hamnat i konkurs, vilket är 33 procent högre än samma period föregående år.

Flera stora branscher har det svårt att locka kunder, medan räntor och hyror fortsätter att öka. Det är en utmaning att bedriva en verksamhet 2023 och effekterna av pandemin är kraftiga. Många bolag har stora skulder som till slut når sin spets och blir ohållbara. 

För företag inom dessa branscher är det viktigt att vidta åtgärder för att skydda sin verksamhet. Genom att vara proaktiv och anpassa sig till förändrade konsumtion kan företagen stärka sin överlevnadsförmåga och hantera utmaningarna. 

En annan avgörande aspekt är att noggrant övervaka både kunder och leverantörer för att undvika att drabbas av eventuella ekonomiska förluster. Allt fler vänder sig till oss för att övervaka och bevaka kreditvärdigheten hos sina kunder och leverantörer, säger Johan Hilding, VD på Förebygg. 

Här är några konkreta tips för att undvika konkurs och säkerställa långsiktig framgång i utsatta branscher.

Restaurangbranschen

För att undvika konkurs kan restauranger fokusera på att diversifiera sin verksamhet genom att erbjuda take-away och leveransalternativ. De kan också sträva efter att minska sina kostnader genom att förhandla om hyresavtal och leverantörspriser samt effektivisera sin personalplanering.

Resebranschen

Resebranschen kan överleva genom att anpassa sig till den rådande situationen och erbjuda flexibla bokningsalternativ till sina kunder. Genom att förbättra sin digitala närvaro och marknadsföra inhemska eller lokala resmål kan de också locka till sig resenärer på hemmaplan.

Detaljhandeln

Detaljhandelsföretag kan överväga att expandera sin online-närvaro och erbjuda bättre e-handel till sina kunder. Genom att investera i kundrelationer och skapa en unik kundupplevelse kan de differentiera sig från konkurrenterna och locka till sig lojala kunder.

Hotellbranschen

För att undvika konkurs kan hotellbranschen fokusera på att diversifiera sin inkomstkälla genom att erbjuda alternativa tjänster såsom mötesrum för företag eller evenemangssamordning. Genom att optimera sina kostnader, inklusive driftskostnader och personal, kan de också förbättra sin lönsamhet.

Bygg- och fastighetsbranschen

Bygg- och fastighetsföretag kan minska riskerna genom att noggrant utvärdera och välja sina projekt. De kan också förbättra sin likviditet genom att säkerställa att kunderna betalar i tid och genom att förhandla om gynnsamma betalningsvillkor med sina leverantörer.

Modebranschen

För att överleva kan modebranschen överväga att minska sina lager och anpassa sin produktion efter efterfrågan. Genom att investera i en stark online-närvaro och marknadsföra sin unika stil och varumärke kan de attrahera en trogen kundbas.

Teknikbranschen

Teknikföretag kan fokusera på att diversifiera sina produkter och tjänster för att möta den snabbt föränderliga marknaden. Genom att investera i forskning och utveckling kan du ligga i framkant och erbjuda innovativa lösningar som efterfrågas av kunderna.

Förebygg är ett av Sveriges mest rekommenderade säkerhetsbolaget och erbjuder bevakningstjänster som hjälper dig att fatta proaktiva beslut. Nu har du möjlighet att uppgradera din säkerhet och testa vår tjänst Bolagsbevakning helt kostnadsfritt i 90 dagar. 

Källa:

https://forebygg.se/bolagsbevakning/konkurser-juni/

Dela inlägget