Ränteavdrag - förenklat

Kort sammanfattning

Som småföretagare kan extra kapital ofta behövas för oförutsedda utgifter eller investeringar, varvid företagslån med ränteavdrag kan vara en lösning. Ränteavdraget möjliggör en minskning av räntekostnader genom avdrag på vinstskatten, vilket görs årligen vid inkomstdeklarationen. För att kvalificera för ränteavdrag måste företaget visa ett negativt räntenetto och uppfylla vissa krav.

Som småföretagare stöter man ofta på situationer där extra kapital kan behövas – oväntade omständigheter, investeringar i dyr utrustning eller behovet av startkapital. Ett företagslån kan vara en lösning, och dess fördelar förstärks genom något som kallas ränteavdrag. Men vad är ränteavdrag egentligen? Häng med oss på Qred och utforska vad ränteavdrag är och hur det kan påverka ditt småföretag.

På 5 minuter eller mindre kommer du att lära dig om ränteavdrag för företagslån samt hur det räknas ut med olika modeller.

Vad är ränteavdrag för företagslån?

När du tar ett lån måste du betala ränta - en ersättning till den som lånar ut pengar. För att fler ska ha råd att ta och betala tillbaka lånen har staten infört något som kallas ränteavdrag - ett sätt att minska kostnaden för lånet.

Ränteavdrag för företagslån är en möjlighet för företag att minska sina kostnader för lån genom att dra av en del av räntekostnaden från sin vinstskatt. Detta görs årligen genom företagets inkomstdeklaration. 

Vem kan göra ett ränteavdrag?

Ränteavdraget är tillgängligt för juridiska personer och vissa handelsbolag. Det är viktigt att känna till kraven som gäller för att kunna göra ett ränteavdrag för företagslån:

  • Endast den som är betalningsansvarig för ett lån kan göra avdraget 
  • Ett negativt räntenetto (där räntekostnaden överstiger ränteinkomsterna) måste finnas
  • Räntan och skulden måste också ha betalats under beskattningsåret

Beräkning av ränteavdraget

För att beräkna ditt ränteavdrag, starta med att räkna ut ditt räntenetto: ränteinkomster minus ränteutgifter. 

  • Ränteinkomster: inkomsten för att ha pengar på banken
  • Ränteutgifter: kostnaden för räntan på lånet (ej amortering)
  • Räntenetto = ränteinkomst - ränteutgifter

Exempel: Om dina ränteinkomster är 10 000 kr och ränteutgifterna 15 000 kr, blir räntenettot -5 000 kr (negativt), vilket gör att du kan göra avdrag.

För att beräkna avdragets storlek finns det två modeller:

EBITDA-modellen

Denna modell börjar med att räkna ut skillnaden mellan ränteinkomster och ränteutgifter. Det beloppet multipliceras sedan med 30% för att beräkna avdragsutrymmet. Det är viktigt att känna till att avdraget kan vara begränsat, så kom ihåg detta.

Exempel: Ett företag får in 10 000 kronor via sina ränteinkomster och har ränteutgifter på 100 000 kronor om året:

10 000 - 100,000  = - 90 000

- 90 000 x 0,3 (30%) = - 27 000 

I detta fall gäller ett maxavdrag på 27 000 kronor. 

Förenklingsregeln

Denna modell är särskilt fördelaktig för småföretagare. Den tillåter avdrag upp till 5 miljoner kronor oavsett 30%-regeln i EBITDA-modellen. Denna regel är särskilt lämplig för företag med lägre lånekostnader.

Exempel: Ett företag får in 10 000 kronor via ränteinkomster och har ränteutgifter på 100 000 kr.

10,000 - 100,000  = - 90,000

Räntenetto = - 90 000 

I detta fall gäller ett maxavdrag på 90 000 kronor från sin vinstskatt! Det gäller även om avdraget blir högre än om man hade använt EBITDA, så länge det är lägre än 5 miljoner totalt. 

Viktigt att komma ihåg vid deklaration

När ditt småföretag deklarerar är det viktigt att kontrollera de förtryckta uppgifterna om ränteutgifter. Kom ihåg att ränteavdraget för företag måste vara kopplat till det aktuella beskattningsåret och inte kan överföras till kommande år.

Skaffa ett företagslån från Qred

I behov av ett företagslån? För ett klokt lån, välj Qred! Den enda kostnaden för ditt lån från Qred är en fast månadsavgift, vilket bestäms utifrån lånets storlek samt företagets kreditvärdighet. Qred erbjuder företagslån på mellan 10 000 och 5 miljoner kronor som kan hjälpa dig att investera i ny utrustning, öka din marknadsföring eller utvidga din verksamhet. Vi har inga dolda avgifter eller ingen bindningstid på ditt lån - med en smidig ansökningsprocess på en minut kan du få tillgång till kapital snabbt och enkelt. Om allt ser bra ut kan du till och med få pengarna på kontot samma dag! 

Missa inte ränteavdraget för ditt företag

Att förstå och använda ränteavdrag för företagslån kan vara en betydande ekonomisk fördel för ditt företag. Detta gäller särskilt för småföretagare som kan utnyttja förenklingsregeln - genom att noggrant beräkna och ansöka om ränteavdrag kan du minska kostnaderna för ditt företagslån och bidra till en mer stabil ekonomisk situation för ditt företag. Lycka till med företagandet! 

Frågor och svar om ränteavdrag för företagslån

Får man ränteavdrag på alla lån?

Nej, ränteavdrag är inte tillgängligt för alla typer av lån. Det är specifikt designat för vissa företagslån och bostadslån. Villkor för ränteavdrag kan variera, och det är viktigt att förstå de specifika kraven för det lån man har.

Vem har rätt till ränteavdrag?

Ränteavdraget är tillgängligt för juridiska personer och vissa handelsbolag. Det är viktigt att företaget har ett negativt räntenetto, det vill säga att räntekostnaderna överstiger ränteinkomsterna, för att kvalificera sig för ränteavdrag​​.

Får man tillbaka hela ränteavdraget?

Nej, du får inte tillbaka hela ränteavdraget i form av en återbetalning. Istället minskar ränteavdraget det belopp i skatt som företaget är skyldigt att betala. Det exakta beloppet för avdraget beror på företagets räntenetto och vilken beräkningsmodell som används.

Hur stor del av räntan är avdragsgill?

Avdragsgill del av räntan beräknas vanligtvis till 30 % av räntenettot (skillnaden mellan räntekostnader och ränteinkomster), det så kallade EBITDA-modellen. Det finns dock begränsningar och speciella regler, som förenklingsregeln, där företag kan göra avdrag upp till 5 miljoner kronor oavsett 30 %-regeln​​.

Dela inlägget