Se över dina löneutbetalningar kring jul

Som egenföretagare finns det mycket att hålla reda på. Om man har anställda så är löner, bokföring och utbetalning en stor del. I normala fall spelar det inte så stor roll vilken dag i månaden som man har avtalat för att göra sina löneutbetalningar

Däremot finns det en månad som är lite mer speciell än andra - december. 

Varför då? 

Jo, för att julsäsongen står för dörren och med den medföljer även många utgifter. 

Egenföretagarens utmaning med löneutbetalning till en anställd

Jag läste om en företagare som alltid haft den 27:e varje månad som lönedag. I december skulle den anställde alltså inte hinna få sin lön före julafton och alla röda dagar som följer. Hen undrade då hur hen skulle göra, då det faktiskt stod i anställningsavtalet att utbetalning av lön ska ske den 27:e varje månad. Dessutom vittnade företagaren om att verksamheten var väldigt kassaflödeskänslig precis före jul, men skulle få intäkter för att betala löner den 27:e. 

Jag har en anställd som får lön den 27:e varje månad. Hen har jobbat åt mig i några år. Den anställde vill ha förskott på lönen innan jul. Är jag skyldig att betala ut förskott?

Nej, du är inte skyldig att göra det. Borde du göra det? Mer om det längre ned...

Var femte svensk skulle inte klara en oväntad utgift på 12 000 kr 

Enligt statistik från SCB, så skulle inte en av fem svenskar klara av en oförutsedd utgift på 12 000 kr under en månad utan att behöva ta hjälp av familj, släkt, vänner eller att ta ett lån. 

Det är främst yngre personer, ensamstående föräldrar och utrikes födda som uppger att man har svårt att klara av större och oväntade utgifter utan att använda kreditkort eller ta ett lån. Antingen lån från familj, släkt och vänner eller genom en långivare. 

Denna undersökning och statistik som SCB presenterat gjorde under 2019, d v s före coronapandemin. Man kan alltså bara anta att situationen är ännu värre nu än under 2019. 

God personalvård

Har du därför inte valt att ha löneutbetalning 25:e eller att man får sin lön före jul, kan det vara en god idé att lösa just december med något form av förskott. 

Det finns inte reglerat i några lagar och regler, men det anses som god sed och personalvård att lösa det för utgiftstunga månader, som t ex december. 

Dessutom kanske du samtidigt ska se över dina anställningsavtal eller tänka på datum för löner när du anställer din nästa (eller första?) medarbetare. Här kan du läsa mer om anställningsavtal och vad du ska tänka på för att anställa för att växa

Ta nästa steg - julklappar och gåvor

Julbord är kanske inte aktuellt just under 2020. Däremot finns det annat man kan göra för sina anställda för att visa uppskattning för det här ovanligt tuffa och utmanande året. Däremot måste du som företagare, och i vissa fall även anställd, se upp med vissa saker kring lagar och regler. Läs därför på om julklappar, julbord och gåvor till anställda och kunder

Räknar du ned till nästa löning? 

Då kommer löning.se vara perfekt för dig! Grundvyn är att det är löning 25:e, men du kan enkelt ändra det i kalendern. 

God jul och gott nytt år! 

Dela inlägget