Bokföra privata utlägg - Så gör du! 

22/11/2021
3
minuter
Ett bord med två vita blommor, pennor, tejp, klistertuber, papper, en laptop och en kalkylator
3
minuter

Vad innebär det att man gör egna utlägg? 

Egna utlägg, ofta benämnda som privata utlägg, innebär att en ägare, medlem eller anställd betalar bolagets eller föreningens utgifter med privata pengar. 

När man genomför ett köp för företaget man arbetar hos ska man få ersättning för det. Såklart. 

Men då är det viktigt att man har kvitto för köpet. 

Viktigt att notera är att aktieägare i ett aktiebolag eller medlemmar i en ekonomisk förening också kan vara anställda i eget bolag eller egen förening. Det kan däremot inte enskilda näringsidkare (enskilda firmor) eller delägare i handels- eller kommanditbolag vara. 

Behöver du hjälp med bokföring, så är vårt tips att kontakta det duktiga gänget på Bokio. De är en partner till oss och kan underlätta din vardag med smidiga bokföringslösningar. 

Klassificering av egna/privata utlägg

En anställd kan erhålla ersättning för egna utlägg genom att arbetsgivaren (bolaget) betalar ut en kostnadsersättning i samband med lönen. Lämnar den anställde över ett kvitto till arbetsgivaren behöver inte den anställde göra avdrag i den privata inkomstdeklarationen för de genomförda privata utläggen. 

Erhåller den anställde ersättning i samband med lönen ska kvittot bokföras för det egna utlägget mot ett skuldkonto för anställda i kontogrupp 28.

Ägare till bolaget/föreningen, anställda och medlemmar kan erhålla kontant betalning direkt till det privata kontot. Aktieägare och föreningsmedlemmar kan tillgodoföras (vad betyder det egentligen? Klicka på länken!) en skuld hos aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen som en kompensation för egna utlägg. 

Enskilda firmor (enskilda näringsidkare) och delägare i handels- och kommanditbolag kan tillgodoföras en egen insättning i eget kapital som kompensation för det privata utlägget. 

Exempel:

Kompensation för privata utlägg bokförs i kontogrupp 19, 20, 28 eller 73.

Kontogrupp 19 - Kassa och bank
Kontogrupp 20 - Eget kapital
Kontogrupp 28 - Övriga kortfristiga skulder
Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner

Erkännande av privata/egna utlägg

Det egna utlägget bokförs när en ägare eller medlem har gjort ett tillskott till redovisningen i form av egna utlägg för redovisningsenhetens utgifter. 

Värdering

Privata och egna utlägg värderas till det nominella värde i den valuta som redovisas och motsvarar värdet för den utgift som har blivit ersatt genom det egna utlägget. 

Man ska helt enkelt få tillbaka exakt det som man har legat ute med. 

Med Qreds företagskort Qred VISA slipper du bokföra privata utlägg

Den allra bästa lösningen på att bokföra privata utlägg är att inte göra några utlägg alls. 

Hur går det till egentligen? 

Jo, du använder Qreds företagskort för företagare! Då slipper du allting som rör privata utlägg och bokföring. Med kreditkortet, som är kopplat till ditt företag, så får du alla dina kostnader i appen. Just idag har vi ingen integrering för att lösa bokföringen på ett automatiserat sätt, men det kommer att komma i framtiden. 

Bokföra företagslån från Qred

Undrar du hur du ska bokföra ditt företagslån?

Var lugn! Kontakta din redovisningskonsult eller gör det själv. Det är busenkelt… 

Lycka till med bokföringen! 
/Christian

Frågor och svar om att bokföra privata utlägg

  1. Vilka specifika krav behöver uppfyllas för att en ägare, medlem eller anställd ska kunna få ersättning för egna utlägg från företaget eller föreningen?
    För att få ersättning för egna utlägg från företaget eller föreningen måste den anställde lämna över kvitton till arbetsgivaren. Det är viktigt att notera att aktieägare i ett aktiebolag eller medlemmar i en ekonomisk förening också kan vara anställda, men enskilda näringsidkare eller delägare i handels- eller kommanditbolag kan inte få ersättning på samma sätt.
  2. Hur hanteras situationen om en anställd inte har ett kvitto för ett köp som gjorts för företaget, men behöver ändå få ersättning för det?
    Om en anställd inte har ett kvitto för ett köp som gjorts för företaget men ändå behöver få ersättning, är det viktigt att kontakta arbetsgivaren för att diskutera alternativa lösningar eller krav för att kunna få ersättning för utgiften.
  3. Finns det några förutsättningar eller begränsningar för användningen av Qreds företagskort för att undvika bokföring av privata utlägg, och hur fungerar detta i praktiken?
    Användningen av Qreds företagskort för att undvika bokföring av privata utlägg innebär att alla företagets kostnader samlas i appen kopplad till kreditkortet. Även om det för närvarande inte finns någon automatisk integrering för att lösa bokföringen, är det något som kan komma att erbjudas i framtiden. Detta ger företagare möjlighet att undvika manuell bokföring av privata utlägg och underlättar därigenom den administrativa processen för företaget

Dela inlägget