Feedback och klagomål

Jag vill ge er feedback. Hur gör jag?

Vi på Qred Bank AB värdesätter våra kunders åsikter eftersom vi alltid strävar efter att utveckla våra tjänster och vårt kundbemötande. Vi vill gärna veta vad du tycker och uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter, tjänster och vårt kundbemötande. Din feedback kommer att ses över och utvärderas av den person som ansvarar för den aktuella produkten eller tjänsten. Kontakta vår kundservice via kontaktuppgifterna nedan för att dela med dig av dina synpunkter.

Jag är missnöjd med hur ni har hanterat mitt ärende. Hur skickar jag in ett klagomål?

Alla har rätten att förvänta sig en bra service och att få hjälp om något har blivit fel.

Om du är missnöjd ber vi dig att först kontakta Qreds kundservice med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att ge dem chansen att reda ut problem eller missförstånd som har uppstått. De vill gärna hjälpa till, och försöker alltid hantera uppkomna problem eller missförstånd skyndsamt, effektivt och med ett positivt bemötande. Vi kommer också att se till att dina synpunkter tas vidare som feedback för att förbättra våra produkter och tjänster. 

Om möjligt försöker vi alltid reda ut ditt ärende under din första kontakt med Qreds kundservice. Om det inte är möjligt, eller om du inte är nöjd med vår hantering av ärendet, hänvisar vi till sektionen nedan. 

Jag har hört av mig till er kundservice men jag är fortfarande inte nöjd med hanteringen. Vad ska jag göra för att ta det vidare?

Om du är missnöjd med det svar du fått från vår kundtjänst, rekommenderar vi dig att skicka en begäran om handläggning till Qred’s klagomålsansvarig, genom att använda formuläret här eller via e-post till complaints[@]qred.com. Klagomålsansvarig kommer då på ett så opartiskt, noggrant och effektivt sätt som möjligt se över ärendet och göra en ny bedömning. 

Ditt ärende kan komma att tas upp för hantering antingen genom att det eskaleras internt hos oss på din begäran, eller genom att väljer du att skicka in begäran direkt till klagomålsansvarig via formuläret eller e-postadressen angivna ovan.

Den skriftliga begäran måste innehålla komplett information om ärendet för att kunna behandlas. Klagomålsansvarig behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende.

Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, senast 14 bankdagar från och med den dag klagomålet togs emot av oss. Om vi ​​inte kan lösa ditt ärende inom den utsatta tidsperioden kontaktar vi dig inom de 14 bankdagarna med information om varför det tar längre tid än förväntat, när svar kan förväntas, samt hur vi kommer att gå vidare med ditt klagomål. I en sådan situation meddelas ett slutligt beslut till dig inom 35 bankdagar från och med den dag klagomålet togs emot av oss. 

Du kommer alltid att få ditt svar skriftligt, om inte du och Qred har kommit överens om någonting annat tillsammans. 

Om ditt klagomål av någon anledning avvisas av Qred eller om Qred inte har kunnat tillmötesgå din önskan har du möjligheten att få ärendet prövat i allmän domstol.

Klagomål hanteras i enlighet med gällande lagstiftning samt de föreskrifter och riktlinjer som tagits fram av Finansinspektionen och Europeiska bankmyndigheten.

Visselblåsare
Om du har information om, eller en rimlig misstanke om ett potentiellt lagbrott i förhållande till Qred, kan du skicka en anmälan för behandling här. Du kommer att få ett kvitto från Qred inom 7 dagar. Den utsedda opartiska ärendehanteraren kommer sedan att genomföra en grundlig utredning och kontakta dig med resultatet av utredningen inom 90 dagar efter mottagandet av rapporten. Rapporter om visselblåsare är konfidentiella och hanteras i enlighet med EU:s visselblåsardirektiv.

Här kan du rapportera ditt ärende och följa ett öppet ärende, helt anonymt.

Jag har hört av mig till er kundservice men jag är fortfarande inte nöjd med hanteringen. Vad ska jag göra för att ta det vidare?

Bolaget har utsett Qred’s Customer Operations Manager till klagomålsansvarig. Om du är missnöjd med det svar du fått från vår kundtjänst, rekommenderar vi dig att skicka en begäran om handläggning till Qred’s klagomålsansvarig, genom att använda formuläret här eller via e-post till complaints@qred.com. Klagomålsansvarig kommer då på ett så opartiskt, noggrant och effektivt sätt som möjligt att se över ärendet och göra en ny bedömning.