Företagslån för företagsöverlåtelser

27/2/2023
4
minuter
Glad företagare som har tagit över ett företag vid en företagsöverlåtelse

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
4
minuter

Att köpa och ta över ett företag kan vara ett bra sätt att komma igång som företagare - eller knyta till sig sitt femte företag. 

Oavsett om det är för att “tjuvstarta” din första resa som företagare, vill starta en kedja eller bara bredda dig som entreprenör, så kan det vara bra att känna till några saker om företagsöverlåtelser. 

Ansökan baseras oftast på dig som privatperson och eventuella tidigare företag

Banker och långivare vill inte göra kreditbedömningen på det bolag som du ska köpa. För det är inte du som äger det just nu och mycket kan hända på vägen. Så att låna till köpeskillingen är ovanligt, om det inte går att ta det lånet på ett annat företag som du redan äger eller dig som privatperson. 

Qred kan hjälpa dig med din företagsöverlåtelse

I Qreds fall tittar vi alltid på ditt nuvarande företag när du ska köpa ett nytt företag. I en samlad bedömning av din privata ekonomi. Det spelar alltså mindre roll hur bra det nya företaget kan tänkas se ut, då du gör ansökan med ett annat företag. 

Läs mer och ansök om företagslån för att se vad vi kan erbjuda dig i din unika situation. Vi har ingen bindningstid eller kostnad för förtidsinlösen, så du kan ta ett lån för att ta över en verksamhet och sen betala tillbaka när du vill. 

Olika former för överlåtelse av företag

Det är oftast aktiebolag som går igenom företagsöverlåtelser. Enskilda firmor är ingen juridisk person och därför kan bara tillgångar överlåtas. 

De olika formerna för företagsköp eller överlåtelser är: 

● Förvärv av samtliga aktier i bolaget

● Förvärv av en del av aktierna i bolaget

● Förvärv av verksamheten/rörelsen (inkråmsöverlåtelse)

Köpa och sälja företag

Det finns en hel del att tänka på när man ska både vara den som säljer eller köper företag. 

Så värderar man ett bolag vid en försäljning

Det finns generellt två olika sätt att värdera ett företag vid en eventuell försäljning. 

Substansvärdering betyder att man räknar ut skillnaden mellan de tillgångar och skulder som företag har. Det är en enkel metod som bland annat används för fastighetsbolag.

Vid avkastningsvärdering använder man sig däremot av en modell som räknar ut priset på bolaget i förhållande till den vinst (avkastning) kommer att generera för köparen. Detta är en metod som kan användas de flesta typer av bolag.

Köpa delar av ett aktiebolag

En annan vanlig metod är att köpa delar av ett företags aktier. Det gör man ofta när företaget har tillväxtplaner. 

Den sanna formen av företagsöverlåtelse

Ofta slänger man sig med termen företagsöverlåtelse när det innefattar någon form av försäljning eller köp av ett företag, men den sanna formen är när ett aktiebolag köper ett annat aktiebolag. Då ska man egentligen bara slå fast om man vill ha kvar den juridiska personen man har köpt av eller inte. 

Ska man ha kvar den juridiska personen är det till en början ofta väldigt enkelt. All administration rullar på som vanligt, men med tiden kan det medföra onödigt arbete. Dubbla årsredovisningar, olika organisationsnummer, anställda, m.m. Dessutom kan det försvåra möjligheterna att få finansiering, gentemot om man hade allt i ett och samma bolag. 

Det är alltså oftast enklare att absorbera den nya verksamheten i den befintliga, för att slipper merjobb längre fram. 

Inkråmsförvärv

En annan vanlig metod är inkråmsförvärv. Då köper man inte den juridiska personen, utan endast alla tillgångar. Det kan vara enkelt om det handlar om en restaurang. Då värderar man lokalen, utrustningen och annat för att komma överens om en prislapp. 

Har man däremot lite mer diffusa värden, som t ex kundkontrakt, så kan det vara mer abstrakt och svårvärderat. 

Många tar därför hjälp av advokatbyråer som är vana och har expertis av företagsöverlåtelser. Läs mer och boka tid för rådgivning hos vår partner på Lexly för att lösa din företagsöverlåtelse. 

I avtalet

Dessa delar brukar finnas med i processen vid företagsöverlåtelser. 

Letter Of Intent (LOI)

En företagsöverlåtelse inleds normalt med att säljaren och köparen upprättar en avsiktsförklaring. Det kallas för Letter of Intent (”LOI”), där de olika parterna uttrycker sina avsikter att genomföra överlåtelsen. 

Här brukar man reglera: 

  • Förhandlingstiden
  • Exklusivitet att förhandla under förhandlingstiden
  • Uppnådda förhandlingsresultat som t ex köpeskillingens storlek
  • Förhandlingsordning för fortsatta förhandlingar
  • Vilken information som ska lämnas till potentiella köpare under undersökningen av företaget (även s k “due diligence”) 
  • Skyldighet att iaktta sekretess
  • Hur eventuell konfidentiell information får användas
  • Skyldighet att återlämna dokumentation eller information som tillhandahållits
  • Förbud/reglering att erbjuda anställda i det bolag som ska köpas anställning av köparen eller kontakt med kunder och leverantören

Ofta förenas dessa med någon form av vite, vid eventuella överträdelser. 

Våra partners är experter inom företagsöverlåtelser

Vi har tidigare nämnt Lexly och vi har fler partners som kan hjälpa dig med din företagsöverlåtelse, oavsett om det är du som ska köpa eller sälja verksamheten. 

Läs mer om Avtalsmallar.se, Förebygg, Förhandlat, Scrive och många fler på vår sida för partnererbjudanden

Lycka till med företagandet! 

/Christian på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil