Egenavgifter enskild firma - Vad är egenavgifter?

Kort sammanfattning 

Egenavgifter är sociala avgifter som du som enskild firma betalar för att få tillgång till förmåner som sjukförsäkring och pension.

Den beräknas på din vinst och utgör en betydande del av din inkomst. Att ha god koll på dina egenavgifter och betala dem i tid är viktigt för din ekonomiska trygghet och för att undvika problem med Skatteverket.

Startar du eller driver du redan en enskild firma? Då är det viktigt att förstå egenavgifter för enskilda firmor. Vad är egenavgifter, hur beräknas de, och varför är de så viktiga egentligen? Det är inte bara siffror på papper; det påverkar din ekonomi och de förmåner du får. Att förstå egenavgifterna ger dig bättre kontroll över din budget och hjälper dig undvika oväntade ekonomiska överraskningar längs vägen. Låt oss på Qred guida dig igenom egenavgifter för enskilda firmor och ta reda på allt du behöver veta som småföretagare. 

På 5 minuter eller mindre kommer du att lära dig om egenavgifter för din enskilda firma och varför de är så viktiga. 

Vad är egenavgifter i enskilda firmor?

Anställda får sina sociala avgifter betalda av sina arbetsgivare. I en enskild firma ansvarar du själv för att betala in dessa avgifter till staten, och det är det som kallas för egenavgifter. Egenavgifter är alltså sociala avgifter för enskilda firmor. Dessa avgifter är din biljett till olika sociala förmåner, som sjukförsäkring och pension. Genom att betala egenavgifter ser du till att du har tillgång till viktiga sociala förmåner när du behöver dem, och det ger dig en ekonomisk trygghet när oväntade händelser inträffar.

Skillnaden mellan egenavgifter och skatt

Egenavgifter och skatt kan ofta förväxlas, men de är faktiskt två olika saker. Skatt är det du betalar på din inkomst för att finansiera samhällets tjänster, medan egenavgifter är specifika avgifter för sociala förmåner. Så tänk på egenavgifter som en sorts försäkring för ditt företagande och skatt som det du bidrar med till samhället.

Hur beräknas egenavgifter för en enskild firma?

Egenavgifter består av följande delar:

  • Föräldraförsäkringsavgifter - detta täcker de grundläggande förmånerna du som förälder kan få.
  • Ålderspensionsavgift - en del av egenavgifterna går till din framtida pension.
  • Sjukförsäkringsavgift - den ger dig trygghet om du blir sjuk och behöver ersättning.
  • Arbetsmarknadsavgift - detta finansierar arbetsmarknadsåtgärder och stöd.
  • Efterlevandepensionsavgift - detta avser din efterlevandepension och bidrar till att täcka den. 
  • Arbetsskadeavgift - den ger dig ett ekonomiskt skydd ifall du skadas i samband med arbetet.
  • Allmän löneavgift - denna går till staten och består av den största delen av den totala egenavgiften. 

Hur mycket är egenavgifter vanligtvis?

Full egenavgifter utgör 28,97 procent av din inkomst om du är aktiv näringsidkare (aktivt driver verksamheten), medan passiva näringsidkare (ej aktiv i drivandet av verksamheten) betalar 24,26 procent i särskild löneskatt. Om din förtjänst är under 1 000 kronor behöver du dock inte betala dessa avgifter. 

Egenavgifterna baseras på företagets överskott; det vill säga att de grundar sig på hur mycket du tjänar efter att alla kostnader är avdragna. För att räkna ut detta uppskattar du dina intäkter och drar sedan av dina kostnader för året. Det kan gälla intäkter som exempelvis försäljningsintäkter, ersättningar och eventuell kapitalvinst, och kostnader som hyror, material och marknadsföringskampanjer. För en mer specifik beräkning hänvisar vi till Skatteverket där du ser vad som gäller för just dig. 

Undantag och speciella regler att vara medveten om

Vissa företag och situationer kan vara undantagna från egenavgifter eller ha speciella regler - till exempel kan vissa branscher ha lägre egenavgiftssatser eller andra förmåner. Det är viktigt att känna till dessa undantag och regler för att säkerställa korrekta beräkningar, så se till att ha full koll på det innan du sätter igång med ditt företag.

Tips för hantering av egenavgifter för en enskild firma

Att ha ordning på företagets finanser är grundläggande. Håll noggrann koll på dina inkomster och utgifter, och se till att alla transaktioner är väl dokumenterade. Det gör det enklare att beräkna dina egenavgifter korrekt.

Använda bokföringsprogram eller professionell hjälp

Ett bokföringsprogram kan vara din bästa vän som småföretagare. Det automatiserar processen och minskar risken för fel. Om bokföring känns överväldigande kan du även överväga att anlita en professionell revisor eller redovisningsexpert för att säkerställa att allt går rätt till.

Spara för egenavgifterna separat

En smart strategi är att skapa en separat fond för dina egenavgifter. Denna ‘egenavgiftskonto’ kan hjälpa dig att undvika att blanda dina affärsmedel med dina egenavgifter och därmed försäkra att du har tillräckligt med medel när betalningarna är förfallna.

Se över och uppdatera egenavgifterna vid behov

Dina inkomster och företagsverksamhet kan ändras över tid, så se till att du regelbundet granskar och uppdaterar dina egenavgifter för att säkerställa att de återspeglar din nuvarande situation. Detta kan hjälpa dig att undvika onödiga överraskningar och justera din budget om det behövs.

Få din enskild firma att växa med ett företagslån från Qred

Nu när egenavgifter är täckta kan du som småföretagare fokusera på det som är viktigt - företagandet! Med ett företagslån från Qred kan ditt nya företag investera i ny utrustning, öka marknadsföringen och anställa fler kompetenta medarbetare. På Qred erbjuder vi företagslån på mellan 10.000 och 5 miljoner kronor, och med en smidig ansökningsprocess kan du få tillgång till kapital snabbt och enkelt - om allt ser bra ut kan du till och med få pengarna på kontot samma dag! 

Säkra företagets framtid: hantera egenavgifter för din enskild firma 

Att ha ett starkt grepp om egenavgifterna är avgörande för ekonomisk hälsa och företagets framgång - det är nyckeln till att säkerställa att du kan dra nytta av sociala förmåner samtidigt som du håller din ekonomi i balans. Genom att föra noggrann bokföring, använda bokföringsprogram, spara för egenavgifter och regelbundet uppdatera dina beräkningar kan du navigera smidigt genom egenavgifternas komplexitet och undvika ekonomiska överraskningar. Stort lycka till med företagandet! 

Vanliga frågor om egenavgifter för en enskild firma:

1. Hur mycket är egenavgifter för en enskild firma?

Egenavgifter för en enskild firma varierar beroende på din inkomst, men den genomsnittliga egenavgiftssatsen är 28,97 procent av din vinst.

2. Hur många procent är skatt och egenavgifter?

Tillsammans utgör skatt och egenavgifter en betydande del av din inkomst. Skatten kan variera beroende på din inkomst och andra faktorer, medan egenavgifterna normalt är 28,97 procent.

3. Måste jag betala egenavgifter?

Ja, som enskild företagare är du skyldig att betala egenavgifter om din inkomst överstiger en viss tröskel.

4. Vilka skatter betalar man i en enskild firma?

Som enskild firma betalar du egenavgifter för att finansiera sociala förmåner som sjukförsäkring, pension och arbetslöshetsförsäkring, samt skatt på din inkomst som finansierar allmänna samhällstjänster.

Dela inlägget