Qreds uppsatsstipendium | Entreprenörskap och företagande

13/9/2022
1
minuter
A boy sits with his computer in the grass and looks victorious

Clara Bengtsson

PR & Content Specialist
Qred
1
minuter

4 av 5 jobb skapas av småföretag, vilket gör småföretagen till landets främsta arbetsgivare. Trots detta råder fortfarande brist på forskning och undersökningar kring just småföretagande och entreprenörskap. Därför stiftar Qred återigen ett stipendium för universitet- och högskolestudenter som väljer att skriva om ämnena i fråga. 

För att främja forskning och undersökningar inom småföretagande och entreprenörskap utlyser Qred återigen ett uppsatsstipendium riktat mot universitet och högskolor. Under 2021 publicerades över 30 000 uppsatser på Digitala vetenskapsarkivet (DiVa). Emellertid var det endast 27 uppsatser som belyste småföretagande. 

“Det visades ett stort engagemang för vårt uppsatsstipendium förra året, med ansökningar från universitet och institutioner runt om i Sverige, och självklart kommer vi därför anordna stipendiet på nytt! Ambitionen är givetvis densamma detta år, att skapa mer forskning kring entreprenörskap och småföretagande.” säger Andrea Romander, Head of Brand & Communication på Qred.

Stipendiet kommer en gång om året tilldelas till den kandidat- eller masteruppsats som belyser ämnet på ett sätt som främjar kunskap och är nytänkande för entreprenöriella branscher.

För mer information, besök stipendium.

Källa: DiVa

https://www.foretagarna.se/contentassets/7a642b53c3a343b3a918868eecd7179e/4av5jobb-rapport-skane.pdf

Det enklaste sättet att hålla sig uppdaterad som företagare

Registrera dig idag och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil