Avskrivningar - Allt du behöver veta om avskrivningar

13/12/2023
8
minuter
Avskrivningar för företag

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred Bank AB
8
minuter

Vad menas med en avskrivning? För många småföretagare kan detta ord låta som en komplicerad finansiell term. Men oroa dig inte - vi på Qred är här för att göra det enkelt. Avskrivningar är helt enkelt en process där företag minskar värdet på sina tillgångar över tid. Men varför är det viktigt? Jo, avskrivningar hjälper dig att hålla koll på din verksamhets ekonomiska hälsa och kan till och med påverka dina skatter (positivt). Låt oss dyka in i världen av avskrivningar och göra det begripligt tillsammans.

På 8 minuter eller mindre kommer du att läsa om de olika typerna av avskrivningar, hur du bokför dem och till och med hur avskrivningar kan vara en tillgång i din ekonomiska planering.

Grunderna i avskrivningar

Vad är avskrivningar?

Låt oss börja med grunderna. Vad betyder avskrivning i ett företag? Avskrivningar är helt enkelt ett sätt att fördela kostnaden för tillgångar över deras ekonomiska livslängd. Istället för att bokföra hela kostnaden direkt när du köper tillgången delar du istället upp den över flera år. Detta avspeglar mer rättvist hur tillgången används och åldras över tid.

Varför är avskrivningar nödvändiga?

Du kanske undrar varför det är så viktigt att hålla koll på avskrivningar. Svaret är enkelt: det hjälper dig att få en korrekt bild av din företags ekonomiska situation. Genom att sprida kostnaden över flera år kan du undvika att överdrivet påverka företagets resultat direkt när du köper en dyr tillgång. 

Skillnad mellan avskrivningar och bokfört värde

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan avskrivningar och bokfört värde. Medan avskrivningar är den årliga kostnaden för att minska värdet på en tillgång, är bokfört värde det återstående värdet av tillgången i företagets böcker efter att avskrivningar har tagits i beaktande. Att förstå denna skillnad hjälper dig att göra rätt bokföringsbeslut och hålla koll på din företags ekonomi på rätt sätt.

Olika avskrivningsmetoder

Det finns tre huvudsakliga metoder för avskrivningar: linjär, degressiv och progressiv. Vi går igenom alla dessa tre och ger exempel på hur de skulle fungera i praktiken om du skulle avskriva en dator med ett anskaffningsvärde av 20 000 kronor med en beräknad livslängd på 5 år. 

Linjär avskrivning 

Linjär avskrivning innebär att du sprider ut kostnaden för en tillgång jämnt över dess ekonomiska livslängd. Det ger en konstant avskrivningskostnad varje år och är en enkel metod att använda och förstå. 

Exempel: Årlig avskrivning = (Anskaffningsvärde / Livslängd) = (20,000 kr / 5 år) = 4,000 kr per år. Så, din årliga avskrivningskostnad skulle vara 4,000 kronor varje år i 5 år.

Degressiv avskrivning 

Degressiv avskrivning innebär att du skriver av en större andel av tillgångens värde i början och minskar den gradvis över tiden. Det kan ge dig större avskrivningskostnader tidigt, vilket kan vara fördelaktigt för skattemässiga ändamål. 

Exempel: Om du använder degressiv avskrivning med en initial avskrivningsfaktor på 30%, skulle beräkningen se ut så här:

Årlig avskrivning (år 1) = (Anskaffningsvärde x Avskrivningsfaktor) = (20,000 kr x 0.30) = 6,000 kr

Årlig avskrivning (år 2) = (Återstående värde x Avskrivningsfaktor) = (20,000 kr - 6,000 kr) x 0.30 = 4,200 kr

Fortsätt sedan att applicera samma process årligen tills tillgången är fullt avskriven.

Progressiv avskrivning 

Progressiv avskrivning är mindre vanlig och innebär att avskrivningskostnaden ökar år för år. Det kan användas för tillgångar som ökar i värde över tid, som exempelvis aktier, konst eller ibland fastigheter. 

Exempel

År 1: 10% av anskaffningsvärdet = 2,000 kr

År 2: 12% av återstående värde (20,000 kr - 2,000 kr = 18 000 kr) = 2,160 kr

Fortsätt öka avskrivningsprocenten för varje år tills tillgången är fullt avskriven.

När du väljer avskrivningsmetod, ta hänsyn till ditt företags specifika behov, tillgångstyp och skattemässiga överväganden.

Typer av avskrivningar

Avskrivning av fastigheter och byggnader

Avskrivning av fastigheter och byggnader gäller när du äger en fastighet eller byggnad som används i din verksamhet. Det kan finnas särskilda regler att ta hänsyn till när det gäller avskrivning av fastigheter och byggnader. Dessa kan variera beroende på land och skattelagstiftning, så det är viktigt att vara medveten om de lokala reglerna som gäller för din verksamhet. Att känna till dessa regler när du vill avskriva en byggnad eller fastighet kan hjälpa dig att göra korrekta bokföringsbeslut och optimera företagets ekonomi.

Avskrivning av inventarier

Avskrivning av inventarier gäller de fysiska tillgångarna som ditt företag använder regelbundet, som maskiner, datorer och möbler. Genom att avskriva inventarier kan du återspegla deras faktiska nedslitning och värdeförändring över tid.

Avskrivning av fordon

Om ditt företag äger fordon, som bilar eller lastbilar, kan du också använda avskrivning för att hantera deras värde och kostnader över tid. Detta är särskilt viktigt eftersom fordon ofta tappar värde snabbt.

Avskrivning av immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar, såsom patent, varumärken och upphovsrätt, kan också avskrivas. Att förstå hur man avskriver immateriella tillgångar kan hjälpa dig att hantera din företagsintellektuella egendom på ett effektivt sätt och maximera dess värde.

Bokföring av avskrivningar

När det gäller att bokföra avskrivningar är det viktigt att vara konsekvent och noggrann. Notera att skattelagstiftningen kan ha olika regler för avskrivningar än för redovisningen. Se till att du förstår och följer de skattemässiga reglerna i landet där företaget är igång.

Vanliga misstag att undvika vid bokföring av avskrivningar

Några vanliga misstag som förekommer när det gäller bokföring av avskrivningar är att glömma att avskriva tillgångar helt, använda felaktiga avskrivningsmetoder eller att ignorera skattelagstiftningens krav. Dubbelkolla alltid dina beräkningar och rådfråga en ekonomisk rådgivare om du är osäker eller inte har 100% koll på processen. Det kan hjälpa dig att undvika onödiga komplikationer senare.

Steg-för-steg guide till att göra avskrivningar

Hur fungerar det med avskrivningar? Det kan verka komplicerat, men det behöver inte vara det. Här är en enkel guide:

  1. Samla information: Få tillgång till föremålets anskaffningsvärde och dess beräknade livslängd.
  2. Välj en avskrivningsmetod och beräkna årliga avskrivning: Bestäm om du vill använda linjär, degressiv eller progressiv avskrivning.
  3. Bokför avskrivningen: Föra in avskrivningskostnaden i företagets bokföring varje år.

Det finns dessutom en rad praktiska verktyg och programvaror som kan förenkla avskrivningsprocessen. Kolla in online avskrivnings-kalkylatorer eller överväg att använda bokföringsprogram som kan automatisera processen och spara dig tid och möda.

Experttips för att optimera dina avskrivningar

För att maximera fördelarna med avskrivningar kan det vara klokt att:

  • Planera noggrant och ta hänsyn till framtida behov
  • Hålla dig uppdaterad om skattelagstiftning och eventuella ändringar som kan påverka avskrivningarna
  • Rådfråga en ekonomisk rådgivare för att säkerställa att du använder de mest fördelaktiga metoder för ditt företag

Hur avskrivningar kan påverka din skatt

Avskrivningar är inte bara en bokföringsprocess; de kan också ha betydande skattefördelar för ditt företag. Genom att använda avskrivningar kan du minska din skattskyldighet - när du bokför avskrivningar minskar det dina intäkter, vilket i sin tur minskar det skattepliktiga beloppet. Det betyder att du kan behålla mer av dina intjänade pengar och använda dem för att investera i din verksamhet, köpa nya tillgångar eller betala av skulder.

Strategier för att dra nytta av avskrivningar i företagets ekonomiska planering

För att dra full nytta av avskrivningar bör du överväga att fördela kostnader strategiskt. Det kan innebära att du planerar inköp av tillgångar på ett sätt som jämnt fördelar avskrivningskostnader över flera år eller använder accelererade avskrivningsmetoder för att öka dina avskrivningsavdrag tidigt. Det är också viktigt att integrera avskrivningar i din övergripande ekonomiska planering och skattestrategi. En skatteexpert kan hjälpa dig att utforma en plan som optimerar din skatteeffektivitet och bidrar till företagets ekonomiska framgång på lång sikt.

Få företaget att växa med ett företagslån från Qred

Med hjälp av avskrivningar, bra ekonomisk planering samt ett företagslån från Qred kan ditt företag växa ännu starkare. Qred erbjuder företagslån på mellan 10 000 och 2 miljoner kronor som kan hjälpa dig att investera i ny utrustning, öka din marknadsföring eller utvidga din verksamhet. Med en smidig ansökningsprocess kan du få tillgång till kapital snabbt och enkelt - om allt ser bra ut kan du till och med få pengarna på kontot samma dag! 

Viktigt att tänka på för småföretagare

Avskrivningar är en kraftfull resurs för småföretagare som hjälper dig att sprida kostnader och eventuellt minimera din skatt. De ger dig ekonomisk flexibilitet och bättre kontroll över din verksamhets ekonomi. Glöm inte att välja rätt avskrivningsmetod och utnyttja skattefördelarna till fullo. Med rätt kunskap och verktyg kan du maximera nyttan av dina tillgångar och ta ditt företag till nya höjder!

Vanliga frågor och svar om avskrivningar

Hur påverkar avskrivningarna mitt företagsresultat?

Avskrivningar minskar din företagsresultat genom att öka de totala kostnaderna. Detta kan i sin tur minska din skatteskyldighet.

Vad händer om jag säljer en tillgång som har avskrivits?

Om du säljer en tillgång som har avskrivits kommer försäljningspriset att jämföras med det återstående bokförda värdet av tillgången. Skillnaden kommer sedan att påverka din vinst eller förlust på försäljningen.

Vad är återanskaffningsvärde och varför är det viktigt vid avskrivningar?

Återanskaffningsvärdet är det belopp du skulle spendera för att ersätta en tillgång vid en given tidpunkt. Det påverkar hur mycket du kan avskriva en tillgång.

Är en avskrivning en kostnad?

Ja, avskrivningar anses som en bokförd kostnad som används för att fördela kostnaden för en tillgång över dess ekonomiska livslängd. Det minskar din företagsintäkter och påverkar därmed din resultatrapport.