Likviditet - Vad är likviditet och hur förbättrar man den?

Likviditet är ett mått på hur väl ett företag kan betala av sina kortfristiga skulder utan att behöva sälja långsiktiga tillgångar. För småföretag är god likviditet en viktig buffert och strategisk fördel, som hjälper vid oförutsedda utgifter och ger förhandlingsstyrka med leverantörer och banker. Qred erbjuder företagslån som kan förbättra likviditeten, vilket är avgörande för företagets ekonomiska stabilitet och tillväxt.

Du som har startat eget företag vet säkert att kassaflödet och likviditeten är kärnan i all verksamhet. Men vad betyder egentligen likviditet i detta sammanhang? För småföretagare är en stark likviditet inte bara en viktig buffert, utan också en strategisk fördel i en oförutsägbar marknad. Vi på Qred definierar och guidar dig igenom allt om likviditet och hur du kan förbättra den hos ditt företag. 

På 6 minuter eller mindre kommer du att lära dig om varför bra likviditet är viktig samt få tips på hur du förbättrar det för ditt småföretag.

Vad är likviditet?

Enkelt uttryckt är likviditet ett mått på hur väl ett företag kan betala av sina skulder utan att behöva sälja av sina långsiktiga tillgångar. Den visar ett företags (eller en privatpersons) förmåga att kunna betala av kortfristiga skulder, vilket är avgörande både för ekonomisk stabilitet och verksamhetens drift.

En god likviditet visar inte bara att ett företag kan överleva ekonomiska utmaningar, utan också att det är tillräckligt stabilt för att dra nytta av nya möjligheter utan stora fördröjningar. Detta stärker företagets position i förhandlingar med leverantörer och banker, vilket är särskilt viktigt för småföretag som söker att etablera sig på marknaden.

Varför är likviditet viktigt?

Likviditet är avgörande för ett företags operativa effektivitet och finansiella stabilitet. I praktiken innebär det att ett företag med god likviditet kan enklare hantera sina löpande betalningar och skulder utan att stressa den dagliga verksamheten. Det ger också företaget muskler att snabbt agera på nya affärsmöjligheter som kräver omedelbara investeringar.

När oväntade kostnader dyker upp, som ofta är fallet i affärsvärlden, är likviditet det som skiljer företag som kan anpassa sig och överleva från de som hamnar i ekonomiska svårigheter. Det är därför likviditet betraktas som ryggraden i ett företags finansiella hälsa. Med tillräcklig likviditet kan företag också undvika kostsamma kortsiktiga lån vid behov av snabba pengar.

För småföretag där resurser ofta är begränsade kan en stark likviditet även ge en fördelaktig position vid förhandlingar om betalningsvillkor eller när man söker extern finansiering. Banker och andra finansiella institutioner ser positivt på företag med god likviditet, vilket kan resultera i bättre lånevillkor och lägre räntor. 

Att hålla ett öga på likviditeten är därför inte bara en fråga om överlevnad, utan också en strategisk faktor för tillväxt och utveckling.

Så räknar du ut likviditeten

För att förstå ett företags finansiella hälsa är det viktigt att kunna mäta likviditeten. De två vanligaste måtten för detta är kassalikviditet och balanslikviditet.

Kassalikviditet 

Detta mått ger en bild av hur många gånger ett företags mest likvida tillgångar kan täcka dess kortfristiga skulder. Det ger en direkt indikation på företagets förmåga att hantera sina omedelbara finansiella åtaganden. 

Ett högt värde här visar att företaget har goda möjligheter att täcka sina kortfristiga skulder både snabbt och effektivt.

Så här räknar du ut kassalikviditeten: Omsättningstillgångar / kortfristiga skulder

Balanslikviditet 

Balanslikviditet tar ett steg vidare och inkluderar fler tillgångar som kan omvandlas till kontanter, vilket ger en bredare bild av företagets finansiella stabilitet över en längre period.

Så här räknar du ut balanslikviditeten: Omsättningstillgångar inklusive varulager / kortfristiga skulder

Att regelbundet mäta likviditet ger en tydlig bild av företagets finansiella hälsa och förmågan att stå emot ekonomiska svängningar. Ett företag som håller koll på och optimerar sin likviditet är bättre rustat för både uppgångar och nedgångar i ekonomin.

Hur förbättrar du företagets likviditet?

Efter att ha tagit reda på ditt företags likviditet är det dags att utvärdera: finns det utrymme att förbättra likviditeten? Här är några praktiska tips för att stärka företagets likviditet:

Effektivisera kundfordringar

Uppmuntra snabbare betalningar genom att till exempel erbjuda tidiga betalningsrabatter eller implementera strängare betalningsvillkor. Automatisera faktureringsprocesser för att minska tiden från försäljning till betalning.

Optimera lagerhantering

För mycket lager binder kapital som annars kan användas mer effektivt. Prova ett lagerstyrningssystem för att balansera mellan att ha tillräckligt med lager för att möta kundbehov utan att överinvestera.

Förhandla om betalningsvillkor

Diskutera längre betalningsvillkor med leverantörer för att förlänga tiden du behöver hålla pengarna i företaget. Samtidigt kan ni sträva efter att förkorta betalningstiderna från dina kunder.

Använd kreditlinor klokt

Checkkredit och liknande överskottsfinansiering kan ge nödvändig andhämtning för kassaflödet, men de bör användas med en stabil plan för återbetalning för att undvika höga räntekostnader.

Leasing istället för köp

Överväg leasing av utrustning snarare än att köpa den. Detta kan frigöra kapital som annars skulle bindas upp i dyra tillgångar.

Förbättra kostnadseffektiviteten

Gå igenom företagets kostnader regelbundet och identifiera områden där du kan minska eller eliminera onödiga utgifter. Försök att investera i teknologi som kan effektivisera operationer och minska kostnader på lång sikt.

Se över finansieringsalternativ

Utforska olika finansieringsmöjligheter som kan vara mer fördelaktiga för ditt företags specifika behov. Det kan inkludera allt från traditionella banklån till moderna finansieringslösningar som crowdfunding eller fakturaköp.

Skapa en prognos gällande kassaflöden

Ha en noggrann och uppdaterad kassaflödesprognos som gör att du kan förutse och planera för perioder med lägre likviditet. Detta hjälper dig att vidta åtgärder i god tid.

Förbättra företagets likviditet med Qred

I behov av ett företagslån? Qred Bank erbjuder företagslån på mellan 10 000 och 5 miljoner kronor som kan hjälpa dig att investera i ny utrustning, öka din marknadsföring eller utvidga din verksamhet. Med en smidig ansökningsprocess kan du få tillgång till kapital snabbt och enkelt - om allt ser bra ut kan du till och med få pengarna på kontot samma dag! 

Håll koll på kassan - nyckeln till företagets framgång

Att förstå och hantera likviditet är avgörande för alla småföretag som strävar efter tillväxt och stabilitet. Genom att bland annat effektivisera kundfordringar, optimera lagerhantering, och förhandla om bättre betalningsvillkor kan företaget säkerställa en sund ekonomisk grund. Kom ihåg, en proaktiv inställning till likviditetshantering kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande.

Är du redo att ta din företagsfinansiering till nästa nivå? Kom igång med Qred idag för finansieringslösningar som stärker din likviditet!

Frågor och svar om likviditet

Vad menas med likviditet?

Likviditet avser ett företags eller privatpersons förmåga att snabbt betala av sina kortfristiga skulder. 

Vad är en bra likviditet?

Om du mäter kassalikviditet så bör den ligga på eller över 100% - företaget ska ha åtminstone tillräckligt mycket likvida medel (men helst mer) att täcka alla kortfristiga skulder. Om du istället mäter balanslikviditet så bör den ligga på eller över 200% - alltså att företaget ska ha dubbelt så mycket likvida medel än skulder. 

Hur räknar man ut likviditet?

Likviditet mäts ofta genom kvoter som kassalikviditet och balanslikviditet, där man delar företagets omsättningstillgångar med dess kortfristiga skulder för att få ett mått på dess finansiella hälsa.

Vad menas med ett företags likviditet?

Ett företags likviditet är ett mått på dess förmåga att använda tillgängliga och lätt omsättbara tillgångar för att betala av sina skulder, vilket är en viktig indikator på dess ekonomiska stabilitet och effektivitet i kapitalhanteringen.

Dela inlägget