Vad ska jag tänka på med min revisor?

19/12/2019
5
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
5
minuter

Som företagare finns det mycket att tänka på. En arbetsdag eller arbetsvecka är sällan begränsad till åtta timmar per dag eller 40 timmar per vecka. Utöver det som man kan kalla för själva verksamheten finns det mängder av pappersarbete och annat som behöver skötas. En sådan sak är sin ekonomi, redovisning och revisor.

En revisor är inte någon dammig äldre person som är ett nödvändigt ont. Nyttjad på rätt sätt, kan en revisor vara en ovärderlig del och resurs i bolaget.

Vad gör en revisor?

En riktigt bra revisor löser problem som du inte att du hade och förklarar händelseförloppet på ett sätt som du förstår. I första hand har revisorn i uppdrag att granska räkenskaperna och se att de har redovisats på korrekt sätt. Man ska dessutom se till att styrelsen har skött sig och kan på årsstämman ge rådet om man ska ge styrelsen ansvarsfrihet.

Varför ska man ha en revisor?

För det första ska man ha en revisor om bolaget kräver det. Mer om krav, lagar och regler senare.

För det andra ska man välja revisor med omsorg och inte bara se det som något man måste göra för att lagar och regler säger det. Investera lite extra tid på valet av revisor och det kan betala sig många gånger om i framtiden.

8 tips när du ska välja revisor

 1. Registrerat revisionsbolag
  Det är myndigheten Revisorsinspektionen som tillser kvalitén på revisorer och revisionsbolag. Alla registrerade revisionsbolag måste följa en internationell standard för revision som kallas “ISA”.
 2. Sök på Revisorsinspektionen
  Osäker på om en revisor eller ett bolag är under tillsyn av Revisorsinspektionen? Använd sökfunktionen på deras hemsida för att vara säker på din sak.
 3. Välj mellan byråval eller personal
  Du kan såklart ha en utvald revisor som sköter allting åt dig, men tänk om personen går i pension, blir sjukskriven, föräldraledig eller byter byrå? Då kan det ha varit bra att ha gjort ett byråval och sedan ha en huvudansvarig för just ditt konto. Det ger dessutom ökad trovärdighet om du söker finansiering.
 4. Välj en proaktiv och engagerad revisor
  Om du inte bara vill ha en standardiserad (men fullt godkänd såklart) revisionsberättelse i brevlådan, utan någon som kan agera proaktivt och hjälpa dig på din tillväxtresa kan det vara bra att hitta någon som är engagerad. En person eller byrå som kan komma med idéer och lösningar på hur du kan växa och effektivisera processer.
 5. Finns det digitala lösningar för både redovisning och revision?
  Se om du kan digitalisera och automatisera så mycket som möjligt. För att göra det enklare för både dig, den som sköter din bokföring (om det inte är du själv) och din revisor.
 6. Kostnaden
  En tråkig punkt, men lika viktig för det. Det är klart att ju bättre och större byrå du vänder dig till, desto dyrare blir det för dig. Försök därför balansera kostnad, kompetens och engagemang därefter.
 7. Går det att ses på plats?
  Även om tekniken tillåter distansmöten och digitala underskrifter eller inskanning, så kan det vara en fördel att kunna ses rent fysiskt ibland. Det personliga mötet kan hjälpa er i samarbetet och ge ett bättre resultat.
 8. Branschkunnig
  Om man redan prickar av de andra punkterna i den här listan, så är det en stor bonus om revisorn och/eller byrån dessutom har stor kunskap av just din bransch. Då kommer du att kunna få ännu bättre rådgivning och revision. Be därför om referenser på andra bolag i samma eller liknande bransch som din.

Ändra eller välj bort din revisor i ett aktiebolag

För att ändra eller välja bort revisorn, baserat på bolagsstämman, så måste du anmäla det till Bolagsverket. Det gör du genom att logga in på Verksamt.se.

Skillnad på revisor och redovisningsekonom

Det är stor skillnad på dessa som du kan läsa mer om i vårt blogginlägg. Du kan även se vår film:

Vilka företag har revisionsplikt?

Revision är frivillig och kravet kan väljas bort om de inte når upp till två av dessa värden för båda av de två senaste räkenskapsåren.

 • Man har fler än tre (3) anställda (i medeltal).
 • Man har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
 • Man har mer än tre (3) miljoner i nettoomsättning.

Kravet att ha revisor p g a aktiebolagets storlek är med andra ord något som endast gäller fr o m det tredje räkenskapsåret.

Det kan dock finnas krav på revisor enligt vissa branschregler, som t ex regler för ett advokataktiebolag och kommunalt ägda aktiebolag.

Aktiebolag med krav på revisor

De aktiebolag som når upp till kraven måste alltså ha en revisor. Det finns även vissa aktiebolag som alltid måste ha revisor. Det kan bero på:

 • att bolaget är ett publikt aktiebolag.
 • att det är ett aktiebolag som enligt särskild lagstiftning måste ha revisor. Som t ex de som bedriver bank- eller finansieringsrörelser.
 • att aktiebolaget har en särskild begränsning i och med vinstutdelningen.

Enskild firma med revisionsplikt

Har du en enskild firma behöver du i regel inte en revisor. Du behöver dock det om du uppfyller två av dessa tre krav:

 • Mer än 50 anställda
 • Sammanlagda tillgångar som överstiger 40 miljoner kronor
 • En omsättning som överstiger 80 miljoner kronor

Det är högst ovanligt att dessa punkter rimmar med en enskild firma.

Krav på revisorer

Det är endast godkända revisorer som får agera i egenskap av revisor. Behörigheten utfärdas av Revisorsinspektionen. Man man ska:

 • Vara minst 18 år.
 • Inte vara i konkurs.
 • Inte ha förvaltare.
 • Inte ha näringsförbud.
 • Inte ha rådgivningsförbud.

Vad är en revisionsberättelse?

En revisionsberättelse är det som ett företag ska skicka in för det specifika räkenskapsåret. Det gäller alla typer av aktiebolag, med eller utan krav på revisor enligt bolagsordningen. Revisionsberättelsen ska dessutom ha lagt fram på årsstämman.

Redovisning vs. Revision

En revisor får aldrig sköta samma aktiebolags räkenskaper. Revisorns roll är att granska räkenskaperna och ur granskningen av hur styrelsen och VD:n har skött bolaget skriva en revisionsberättelse. Revisorn har dessutom skyldighet att anmäla vissa brott som upptäcks vid en granskning.

Hoppas att du känner dig mer påläst om revisorer, byråer, revisionsberättelser och de lagar och regler som finns.  Ta det på allvar och hitta någon som är en match made in heaven…

Lycka till!
/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil