Så fungerar moms!

23/9/2019
3
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
3
minuter

Moms är egentligen ett annat ord för att beskriva mervärdesskatt, som är en statlig skatt som de allra flesta företag är skyldiga att redovisa.

Momsen är något som läggs till ditt pris och summan av produkten eller tjänsten blir alltså pris inklusive moms. Summan eller totalen som kunden i samband med köpet är utgående moms. Den ingående momsen å andra sidan, är sådan moms som betalas i samband med inköp gjorde till bolaget. Den räknas i slutet av en period (t ex en månad, kvartal eller år) ihop med den utgående momsen.

Ingående och utgående moms

Skillnaden mellan ingående och utgående moms är momsen på värdetillägget som bolaget har fått. Det är alltså det beloppet som redovisas till Skatteverket.

Utgående moms = Betalas till Skatteverket

Ingående moms = Fås tillbaka

De olika momssatserna

En del bolag redovisar inte moms i överhuvudtaget. Det kan bero på att de t ex inte säljer varor eller tjänster som är s k momspliktiga. Det kan t ex vara utbildning.

De allra flesta varor och tjänster har 25% som momssats. De som har en lägre momssats än så är t ex hotell, camping och livsmedel som har 12%. Den lägsta momssatsen 6% är det endast nyhetstidningar, kultur och idrott som har.

När redovisas moms?

Momsen redovisas varje månad, kvartal eller år. Senast den 12:e i andra månaden efter varje period utgång ska momsen redovisas. Momsen för t ex januari ska alltså redovisas 12 mats, o s v. I januari och augusti får man fem extra dagar att hinna redovisa. Då sker det alltså den 17:e. Om den 17:e skulle vara en helgdag skjuter man fram det till nästkommande vardag. Håll koll på datumen för just dig och ditt företag på Skatteverkets hemsida. Det finns kalendrar att prenumerera på för datum när moms, arbetsgivaravgift, etc ska vara inbetalt.

Varor och tjänster som inte är momspliktiga

Dessa är exempel på varor och tjänster som inte är momspliktiga.

 • Sjukvård, tandvård och social omsorg.
 • Utbildning (grundskola, gymnasieskola, högskola och universitet)
 • Bank-, finansierings-, och försäkringstjänster.
 • Artistarvoden.
 • Läkemedel som lämnas till sjukhus eller säljs till sjukhus.
 • Skepp för yrkesmässig sjöfart.
 • Lotteri, vadhållning och spel.
 • Köp och hyra av fastigheter.

Moms när du säljer varor till utlandet

Du ska inte ta ut någon moms om du säljer eller skickar varor till en momsregistrerad köpare i ett EU-land som har ett momsregistreringsnummer, ett s k VAT-nummer. Köparen ska redovisa momsen i sitt land. Skulle köparen inte vara registrerad ska du ta ut svensk moms. När du importerar varor från ett land utanför EU ska du betala moms. Läs mer om handel med andra länder.

Moms när du säljer tjänster till utlandet

Huvudregeln är att du inte ska ta ut moms om du säljer tjänster till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land. Skulle köparen inte vara det, t ex en vanlig konsument, ska du lägga på moms. I vissa fall kan du som säljare bli skyldig att ta ut moms i ett annat land. Se till att läsa på innan du gör affärer med utlandet.

Omvänd skattskyldighet

Ett av få fall där det tillämpas omvänd skattskyldighet är i bygg- och skrotbranschen. Skulle försäljning av byggtjänster ske mellan byggföretag inom byggbranschen ska byggföretag inte ta ut moms på fakturor till andra byggföretag.

Få tillbaka moms från Skatteverket

Skulle du köpa in mer än vad du har sålt för under en momsperiod får du istället tillbaka pengar från SKV. Det skapas då en fordran på Skatteverket. Om nu den fordran skulle överstiga skulden för anställdas avdragna skatter och arbetsgivaravgifter den månaden, betalar helt enkelt Skatteverket ut mellanskillnaden till bolaget.  

Var beredd på att du kan få skicka in kompletterande uppgifter som kan bevisa stora inköp. Särskilt om du har fått momsfordran flera månader i rad.

Bokföra moms

Utgående moms:

 • Moms på det du säljer.
 • Betalas ut till Skatteverket vid momsredovisningen.
 • Redovisas löpande som en skuld.

Ingående moms:

 • Moms på det du köper.
 • Fås tillbaka från Skatteverket.
 • Redovisas löpande som en fordran.

Lycka till med företagandet!
/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil