Kollektivavtal för småföretagare - vad gäller?

24/2/2017
4
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
4
minuter

Alla har vi nog läst nyheten om Solhaga Stenugnsbageri som drivs av Sara Wennerström i Halland, som nu hotas av en blockad från fackförbundet Livs då man inte tecknat kollektivavtal på bageriet. Hon skriver om detta i ett uppmärksammat blogginlägg som ni kan läsa här: http://sarabakar.se/. Sara berättar om att de krav som Livs ställer påverkar verksamheten negativt, och att förhandlingarna och samtalen med Livs tar mycket tid och energi från det dagliga arbetet som företagare.

Att hamna i en situation där facket sätter upp en blockad är för många småföretagare en mardröm. Det kan leda till allvarliga konsekvenser för verksamheten, och i flera andra uppmärksammade fall har företag inte överlevt blockaderna. Detta enbart som ett resultat av att man inte tecknat kollektivavtal, trots att personalen i företagen många gånger haft bättre villkor än de i kollektivavtalet.

Därför har vi satt ihop lite information kring vad som gäller för småföretagare och kollektivavtal i allmänhet, som vi hoppas kan vara till nytta.

Kollektivavtal för småföretagare - vilka regler gäller?

Vissa anställningsvillkor regleras idag med hjälp av lagstiftning, såsom semester, arbetstider och i vilken form man är anställd. Lagarna i detta område är tvingande och ett företag kan inte komma överens om sämre villkor än vad lagen säger. Olika typer av ersättning och lön regleras antingen direkt med den anställde eller genom kollektivavtal.

Vad är kollektivavtal?

Det finns idag cirka 680 olika kollektivavtal i Sverige, med olika villkor, löner, ersättningar och olika tillämpningsområden. Kollektivavtal är en överenskommelse mellan två parter på arbetsmarknaden - ofta en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund - exempelvis Livsmedelföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet.

Kan småföretagare tvingas till att skriva på kollektivavtal?

Nej. Och ja. I Sverige är föreningsfriheten lagstadgad, vilket innebär att ett företag kan välja att inte vara medlem i en arbetsgivarorganisation. Och för att bli bunden av ett kollektivavtal krävs det just att företaget är anslutet till en arbetsgivareorganisation, alternativt tecknar ett så kallat hängavtal direkt med facket.

Problematiken uppstår i och med att fackföreningar i Sverige har rätt att vidta så kallade stridsåtgärder mot arbetsgivare som vägrar teckna kollektivavtal. Det gör alltså att föreningsfriheten i verkligheten inte gäller för oss företagare. När ett fackförbund utövar stridsåtgärder, såsom exempelvis en blockad, blir det väldigt svårt för företaget att motstå att teckna kollektivavtalet, eftersom verksamheten drabbas. En blockad kan exempelvis se ut så att en grupp människor står utanför ett café och hindrar kunder eller anställda från att komma in i lokalen.

Stridsåtgärder vs Sympatiåtgärder - inte så sympatiskt

Stridsåtgärd är vanligtvis blockaden som vi skrev om ovan, när en grupp människor ställer sig utanför ditt företag och hindrar människor från att komma in. En sympatiåtgärd är en annan typ av påtryckning, inte alls så sympatisk, som innebär att man exempelvis kontaktar leverantörer till företaget och hindrar sophämtning eller leveranser av varor.

Vad händer om facket kontaktar mitt företag och vill ha kollektivavtal?

Facket hör av sig till dig och framför sitt krav, att du ska teckna kollektivavtal för ditt företag. Därefter inleder ni en obligatorisk förhandling - du måste enligt lag ställa upp och förhandla, annars riskerar du skadestånd för så kallad förhandlingsvägran. Om du vägrar att teckna avtal, så avslutas förhandlingen. Och facket kan därefter besluta om stridsåtgärder.

Detta låter förskräckligt - vad ska jag ta mig till?

Det finns tyvärr inte särskilt mycket man kan göra i dagsläget. Flera branschorganisationer driver frågan om en mer rimlig lagstiftning på området, exempelvis Företagarna. Vi hoppas på förbättringar, men det finns som sagt inte stora möjligheter att motstå kollektivavtal idag även om man behandlar sina anställda mycket bättre än vad kollektivavtalet föreskriver. Kontakta någon av de organisationer som finns för småföretagare idag för rådgivning om du skulle hamna i en situation som denna.

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil