Investera företagets kapital i aktier och fonder

25/4/2019
4
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
4
minuter

Det här inlägget har skrivits av skribenter från Finanso. Innehållet och tips tillhör Finanso. Har du frågor eller funderingar om inlägget kan du kontakta Finanso på kontakt@finanso.se. Trevlig läsning!

Om det finns kapital över i bolaget kan du låta pengarna växa genom smarta investeringar. Företagare har goda möjligheter att investera i aktier och fonder för att växa kapitalet.

Bolagsskatten är endast 22 procent och därför går det snabbare att bygga upp sparkapital med vinster i bolaget jämfört med om samma inkomst tas ut som lön. Ett aktiebolag är i regel en bra plattform för långsiktigt sparande, eftersom aktiebolaget är en egen juridisk person som kan äga finansiella instrument som exempelvis fonder, aktier och obligationer. Handelsbolag räknas också som en egen juridisk person och kan investera pengar likt ett aktiebolag. Företag kan i vissa fall ha mer fördelaktiga skatteregler för kapitalvinster än privatpersoner. Samtliga tillgångar i en enskild firma räknas som privata och det går inte att placera bolagets vinstmedel på samma sätt. Driver du en enskild firma bör du istället ta ut överskottet som lön och sedan spara pengar med bästa sparräntan för att växa kapitalet.

Följande finansiella placeringar kan göras via ett aktiebolag:

Aktier och fonder

Ett aktieföretag kan öppna en aktiedepå i företagets namn för att investera i noterade aktier och fonder. Kapitalvinster kan kvittas mot kostnader i bolaget, men kapitalförluster kan enbart kvittas mot kapitalvinster. Ett företag som handlar med aktier måste betala en årlig avgift för en LEI-kod. En vanlig aktiedepå kan vara ett bra val för svenska aktier, framförallt om det finns tillräckligt med löpande kostnader i bolaget för att eliminera vinsterna från utdelningarna. Aktiehandel via bolag är mycket lik privat handel. Alla transaktioner sker via telefon till mäklare eller i bankens användargränssnitt som vanligtvis ser likadant ut för bolag som för privatpersoner. Hitta förslag på bra indexfonder på Indexfonder.

Utdelningsaktier

Att investera i utdelningsaktier har blivit vanligare eftersom det är ett bra val för aktiebolaget som vill ha regelbunden utdelning och direktavkastning. Aktiebolag som årligen delar ut avkastning till aktieägarna har utdelningsaktier. Bolagen är ofta listade på börsen, men det finns även onoterade aktiebolag som har utdelningsaktier. Att kunna ha en stabil utdelning eller att kontinuerligt kunna höja utdelningsandelen brukar vara ett mål för den här typen av bolag. Det går att investera inom segmenten Dividend growth eller High yield.

Dividend growth är bolag som höjer sin årliga aktieutdelning ofta. High yield är bolag som erbjuder hög direktavkastning. Aktieföretag som äger utdelningsaktier kan använda pengarna från avkastningen till att återinvestera i fler aktier i samma aktiebolag. Det gynnar bolaget samt bidrar till att utdelningsportföljen växer genom en process som kallas för ränta på ränta-effekten. Genom att investera i utdelningsaktier kan aktiebolaget få en passiv inkomst som betalas ut regelbundet.

Onoterade aktier

Aktier i bolag som ännu inte har introducerats på börsen kan ha stor vinstpotential, men kommer givetvis med större risker. Onoterade tillväxtbolag har historiskt sett genererat bäst avkastning över tid och har dessutom stått för den högsta tillväxten i ekonomin. Onoterade aktier är dock en nisch som har stor potential, men eftersom ett nystartat bolag fort kan gå omkull kommer ens investering med högre risker än traditionell aktiehandel. Det är skattemässigt fördelaktigt att investera i ett onoterat företag genom eget aktiebolag. Aktieutdelningar och vinster vid försäljning av aktier är skattefria för aktiebolaget.

Kapitalförsäkring

Det finns ingen motsvarighet till ett investeringssparkonto för företag. Att investera i aktier och fonder via en kapitalförsäkring går dock bra. Kapitalet beskattas då årligen genom försäkringen och reavinster blir skattefria. I en kapitalförsäkring för bolag sätter man in skattade pengar och därför tar man även ut skattade pengar. Handeln är deklarationsbefriad och någon kapitalvinstskatt eller skatt på utdelning av svenska aktier betalas inte. Skatten för en kapitalförsäkring som är företagsägd beräknas på liknande sätt som en privatägd kapitalförsäkring.

Qreds preferensaktie

Med 7% fast utdelning per år, som betalas ut 12 ggr/år, kan man investera i Qreds preferensaktie. En insättning görs genom att man köper preferensaktier för 10 000 SEK per aktie (lägsta belopp är 50 000 SEK). Läs mer om hur Qred hjälper småföretagare att växa genom att ta kontakt med oss på 020-150 333 eller maila till preferensaktier@qred.com.


OBS!!! Just nu går det inte att investera i preferensaktier i Qred. Vi meddelar om den möjligheten öppnas upp igen.

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil