Bästa bolagsformen

19/9/2019
8
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
8
minuter

Under hösten av 2019 offentliggjordes regeringens förslag om att sänka insatskapitalet för att starta aktiebolag från 50 000 kr till 25 000 kr. Det är alltså en halvering av det kapital som tidigare krävdes och en betydande skillnad mot de 100 000 kr som krävdes år 2010 och tidigare. Du kan läsa mer om för- och nackdelarna med förändrat insatskapital i vårt inlägg om aktiekapital.

Kompanjonavtal

Oavsett vilken bolagsform man väljer eller redan har valt, så är det alltid bra med ett tydligt och genomtänkt kompanjonavtal. Om du inte är soloföretagare eller ensam ägare, det vill säga.

Tips! Läs artikeln om Kompanjonavtal

Aktiebolag (AB)

Aktiebolag är den vanligaste bolagsformen i Sverige just nu. Den siffran (eller rättare sagt, andelen) lär nog bara öka i och med att insatskapitalet sänks från 50 000 kr till relativt låga 25 000 kr. Något som med största sannolikhet kommer att främja småföretagandet i Sverige. Både när det gäller att starta bolag, men även det handlar om att enskilda firmor går över till aktiebolag som bolagsform.

Tips! Läs artikeln Vad är aktiebolag?

Fördelar med aktiebolag

+ Det är en begränsad risk. Din privataekonomi är, helt eller delvis, skild från bolagets.
+ Den andel aktier som finns påverkar ägarnas möjlighet att påverka.
+ Man har möjlighet att ha ett brutet räkenskapsår.
+ Kan vara enklare att få krediter och ta lån.
+ Kräver ingen delägare.
+ Bra namnskydd i hela Sverige. Inte som t ex handelsbolag där man endast har namnskydd i det län man är verksam i.
+ Möjlighet till fler löneförmåner som t ex friskvårdsbidrag och minnesgåvor.
+ Bästa bolagsformen om man har flera anställda i bolaget. Går det så pass bra för t ex den enskilda firman att man behöver anställa är företaget moget att bli ett aktiebolag (om man inte redan hade ett AB).
+ Bra om man har stora vinster eller börjar närma sig pensionen och har stora vinster i bolaget.

Nackdelar med aktiebolag

- Medan privata aktiebolag kräver aktiekapital på 25 000 kr, ska publika ha 500 000 kr. Kanske inte en nackdel, men ändock ett krav. Även om 25 000 kr inte är mycket, så kan det vara en bromskloss för att komma igång.
- Kan komma att utnyttjas än mer av kriminella. Det gäller att ha koll på vem och vilka företag man gör affärer med.
- Den som köper aktier kan förlora de pengar som man har investerat i bolaget. Dock endast insatt kapital.
- Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till ägare i bolaget.

Enskild firma (EF)

Enskild firma, även kallad enskild näringsverksamhet eller enskild näringsidkare, är den absolut vanligaste bolagsformen för soloföretagare. D v s den som är ensam i sitt företag och driver det helt själv. I en enskild firma är det personnumret som är företagets identitetsbeteckning (organisationsnummer). Ägaren kallas i det här fallet för innehavare.

Skattemässigt räknas egenavgifter som ålderspensionsavgift, sjukförsäkringsavgift och liknande som kostnader i verksamheten. Det är dessa som är sociala avgifter för den som driver enskild firma.

Tips! Läs artikeln Vad är enskild firma?

Fördelar med enskild firma

+ Det finns vissa skattemässiga fördelar. Läs mer på Skatteverkets hemsida för enskild näringsverksamhet.
+ Kräver inget startkapital för att starta enskild firma.
+ Man kan ha anställda i en enskild firma. Permanent eller under en period, som t ex en högsäsong.
+ Bra för att “testa” sin affärsidé. Kanske t o m för att driva vid sidan om studier eller en annan anställning?
+ Inget krav på 18 år. Man kan vara 16 år och starta enskild firma.

Nackdelar med enskild firma

- Företaget kan inte vara juridiskt ansvarigt. Det är privatpersonen bakom företaget som står för alla avtal, skulder och eventuella vinster.
- Går företaget dåligt och måste betala sina skulder eller t o m gå i konkurs tas ägarens privata tillgångar i anspråk.
- Enligt de två tidigare punkterna kan det alltså vara svårt att hålla isär företagets ekonomi med sin egen ekonomi.
- Du som person är skattesubjektet, den som ska betala skatt, till skillnad från aktiebolag där det är företaget som är skattesubjekt.
- Du kan inte ha någon delägare i en enskild firma.
- Även om man kan vara 16 år för att starta enskild firma krävs ett tillstånd från förmyndare.

Handelsbolag (HB)

I ett handelsbolag finns två två eller flera bolagsmän. Det är de personer som är personligt betalningsansvariga för företagets avtal och skulder. Dessa refereras ofta som delägare, partners eller kompanjoner.

Tips! Läs artikeln Vad är handelsbolag?

Fördelar med handelsbolag

+ Enkelt att starta.
+ Man har ett eget organisationsnummer.
+ Enkelt att driva om man endast är två eller kanske tre delägare.
+ Har man likvärdiga kompetenser, arbetsuppgifter, ansvar och privatekonomier är det enkelt att driva företaget.
+ Inget krav på startkapital.

Nackdelar med handelsbolag

- Om man är mån om sitt yttre kanske man inte vill ha med “handelsbolag” i sitt företagsnamn. Sorry! Om man väljer den här bolagsformen så är det ett krav.
- Även om man kommer in som ny bolagsman ansvarar man för skulder som sattes upp innan man kom in i bolaget. Det solidariska betalningsansvaret är alltså en stor nackdel. Har en delägare tagit en rad dåliga beslut och skuldsatt bolaget, så kan din privata ekonomi påverkas då skulder ska betalas. En delägare kan med andra ord få betala hela skulden om den/de andra delägarna inte har pengar eller tillgångar för det.
- Företagets namn är bara skyddat i det län som du är verksam inom. Ett annat handelsbolag i ett annat län kan alltså heta exakt samma sak.
- Ett ogenomtänkt kompanjonavtal kan leda till bråk, skulder och att relationer förstörs.
- Beskattningen av bolagets resultat görs i de olika bolagsmännens privata deklarationer.
- Strikt juridiskt får man inte utträda ur bolaget utan godkännande av alla andra delägare.

Kommanditbolag (KB)

I grunden är ett kommanditbolag väldigt likt handelsbolag som bolagsform. En stor skillnad är att man kan dela upp ansvaret. Man kan alltså bestämma att någon är mer ansvarig för företagets skulder. En annan skillnad är att den av delägarna som har mest ansvar måste gå in med minst en krona i kapital.

Fördelar med kommanditbolag

+ Enkelt att dela upp ansvar.
+ Kräver inget startkapital, förutom för den med mest ansvar.
+ Behöver i de allra flesta fallen inte ha en revisor.

Nackdelar med kommanditbolag

- Kommanditdelägarna har normalt ingen rätt att bestämma hur företag ska styras. Det gör komplementären, d v s den som har obegränsat med ansvar.
- Strikt juridiskt får man inte utträda ur bolaget utan godkännande av alla andra delägare.
- Bolagsmännens ansvar är kopplat till vad man har satsat i företaget. Tid och engagemang är inte en valuta som gäller. Money talks!

Ekonomisk förening

I en ekonomisk förening bestämmer alla precis lika mycket. Det är med andra ord en väldigt platt organisation med demokratisk framtoning. Målet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom en verksamhet där medlemmarna själva deltar som konsumenter, brukare eller leverantören. En ekonomisk förening måste ha minst tre (3) medlemmar eller ledamöter i styrelsen. Det är dessutom krav på att ha revisor, den måste dock inte vara godkänd eller auktoriserad. Kravet är specificerat som så att personen måste vara “tillräckligt kunnig” för sitt uppdrag.

Likt ett aktiebolag, måste ekonomiska föreningar ha en verklig huvudman för bolaget. Idag beräknas över 800 000 företag och föreningar omfattas av den registreringsplikten. En siffra som så mycket annat också ökar hela tiden. Vill du veta mer om hur man anmäler en verklig huvudman eller vad en sådan funktion går ut på?

Tips! Läs artikeln Verklig Huvudman

Fördelar med ekonomisk förening

+ I en ekonomisk förening ska alla medlemmar betala en insats. Den måste dock inte vara på samma nivå som för ett aktiebolag, då det är föreningens stadgar som reglerar hur stor den insatsen ska vara.
+ Det krävs endast tre medlemmar för att bilda.
+ Både en juridisk person och en privatperson kan vara medlem.
+ Namnet på föreningen är skyddat i hela landet, till skillnad från med handelsbolagsformen.

Nackdelar med ekonomisk förening

- Inte samma status som ett aktiebolag.
- I regel öppen för alla som uppfyller villkoren i föreningens stadgar. På så sätt har man inte riktigt samma kontroll som i ett aktiebolag över vilka som blir delägare.

Redovisning, bokföring, revision…

… är allt det som många småföretagare drar sig för. Vissa älskar det, andra ser det bara som ett nödvändigt ont. Oavsett vilken bolagsform du väljer krävs det någon form av redovisning. I vissa fall är det hårdare krav än andra, men det är upp till företagare att ha koll och ta ansvar för att det sköts enligt god redovisningsed.

Lathund för bolagsformer (källa: Verksamt.se)

Lathund över bolagsformer från Verksamt

Vilken bolagsform ska jag välja?

Det finns inget snabbt svar på det. Någon som förespråkar aktiebolag kommer enkelt att hitta nackdelar med andra bolagsformer och tvärtom. Se till att vara påläst, ring myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket och prata med sakkunniga. Det kan vara saker som din levnadssituation eller andra faktorer som påverkar valet av bolagsform. Kom ihåg att du kan byta bolagsform relativt enkelt.

Lycka till!
/Teamet på Qred

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil