Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används i syfte att beskriva ett bolags finansiella risk, d v s räntekänslighet. Den här termen ska inte förväxlas med soliditet, vilket beskriver bolagets betalningsförmåga på lång sikt.