Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som används i syfte att beskriva ett bolags finansiella risk, d v s räntekänslighet. Den här termen ska inte förväxlas med soliditet, vilket beskriver bolagets betalningsförmåga på lång sikt. 


Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil