Soliditet

Ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med hjälp av eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån, även kallat främmande kapital.