Vad är handelsbolag?

Handelsbolag (förkortas HB) är en bolagsform som har två eller flera så kallade bolagsmän, d v s delägare. I ett HB är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Ett handelsbolag blir en juridisk person när det registreras på Bolagsverket. En juridisk person kan själv teckna avtal, ha anställda, äga tillgångar och vara en part i rättegångar. Ett HB får ett organisationsnummer och det är det nummer som används som identitetsnummer vid kontakter med myndigheter, organisationer, banker och långivare.

Ett kommanditbolag är ett handelsbolag men det som skiljer dessa från varandra är att kommanditbolaget har ägare som endast ansvarar för ett begränsat kapital som de själva har satt in i företaget. De bolagsmän som har gjort detta har normalt inte rätt att bestämma hur bolaget ska styras.

Dessa bolag styrs av Handelsbolagslagen (1980:1102) och omfattar även kommanditbolag. Lagen är till viss del dispositiv, som betyder att den inte är tvingande. Det är alltså mest riktlinjer och det finns en stor frihet för ägarna att bedriva verksamheten som de önskar.

Krav på handelsbolag

 • Företagsnamnet måste innehålla ordet “handelsbolag”
 • Du är som bolagsman personligt ansvarig för företagets skulder och avtal
 • Även som ny bolagsman ansvarar du för tidigare skulder
 • Är du under 18 år måste du ha ett intyg från förmyndare för att få starta företag
 • Större bolag måste ha en godkänd och auktoriserad revisor
 • Större handelsbolag och de med juridiska personer som delägare måste lämna in årsredovisning

Fördelar med handelsbolag

+ Det är enkelt att starta

+ Det finns inget krav på startkapital som det gör med aktiebolag

+ Är man endast de två delägarna, som har likvärdig kompetens och arbetsuppgifter, så är det enkelt att driva företaget

Nackdelar med handelsbolag

- Risk att som bolagsman vara personligt ansvarig för bolagets skulder och avtal. D v s ett solidariskt ansvar för ekonomin.

- Ett dåligt skrivet kompanjonavtal kan leda till schism mellan delägarna

- Beskattning av bolagets resultat görs i bolagsmännens privata deklaration

- Företagsnamnet är endast skyddat i det län du verkar i. Man kan alltså registrera ett företag med samma namn i ett annat län.

Krav på dig som vill registrera dig som bolagsman

Man får inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare. Om en bolagsman inte är folkbokförd i Sverige måste man skicka in en bestyrkt kopia av sitt pass eller annan godkänd identitetshandling vid registreringen.

Kompanjonavtal

I ett kompanjonavtal bör följande finnas med. Det kan självklart variera efter vilken relation ni har eller vilken bransch ni verkar inom.

 • Arbetsfördelning
 • Arbetstider
 • Uttag
 • Förmåner
 • Säkerheter för lån
 • Ränta på insatt kapital
 • Befogenheter - vem får avgöra vad?
 • Hur överskott/underskott ska fördelas
 • Hur företaget ska värderas vid bortgång eller om någon vill dra sig ur
 • Långvarig sjukdom
 • Försäkringsfrågor
 • Semester

Handelsbolag på engelska

Joint stock company, partnership, trading company

Transkribering av filmen

Ett handelsbolag drivs av två eller flera delägare som man kallar bolagsmän. Det är enkelt att starta och kostar inte särskilt mycket. Nackdelen är att man har ett personligt betalningsansvar även för handelsbolag. Även något som vi kallar för solidariskt ansvar. Vilket betyder att om jag och min partner startar ett handelsbolag och min partners inte kan betala företagets skulder då kan en fordringsägare komma efter mig och jag får betala hela skulden.

Dela inlägget