Vad är inkasso?

Inkasso är ett samlingsnamn för en mängd åtgärder från den ena parten mot den andra för att få betalt för en skuld, som t ex ett företagslån. Den som har en fordran mot någon annan kallas för borgenär och den som har en skuld att betala kallas för gäldenär.

Vad händer innan inkasso?

Innan ett ärende går till inkasso ska du som borgenär skicka en betalningspåminnelse eller en underrättelse om att det kan överlämnas till inkassoföretaget. En vanlig missuppfattning är att Kronofogden är detsamma som inkasso. Det finns inkassoföretag som försöker driva in skulden och tjänar sina pengar genom avgifter och dröjsmålsräntor. Får inte inkassoföretaget betalt så går ärendet till Kronofogden för behandling.

Vad gör jag om jag hamnat hos inkasso?

Kravet kommer som sagt inte från Kronofogden men faran är långt ifrån löst. Se till att betala in pengarna direkt till inkassoföretaget innan utsatt sista betalningsdag. Du vill inte få ett betalningsföreläggande som leder till ett utslag från Kronofogden. Då meddelas kreditupplysningsföretagen och du får en betalningsanmärkning som kan göra det svårare för dig att driva ditt företag i framtiden. Dessutom kan det försämra din kreditvärdighet och leda till höga räntor eller dyra avgifter om du i framtiden vill ansöka om företagslån. Vi kan hjälpa dig att höja din kreditvärdighet och kreditbetyg. Är det inkassokrav du mottagit rent av felaktigt måste du kontakta inkassoföretaget omedelbart. En del företag hamnar hos inkasso p g a att de har fått en bluffaktura. Tänk på att du måste meddela inkassoföretaget om du ska bestrida fakturan. Det hör nämligen till god inkassosed att inte driva in, eller skicka vidare ärendet till Kronofogden, om det är en bluffaktura som har skickats.

Går ärendet väl över till Kronofogden så tillkommer ytterligare kostnader och avgifter.

Inkasso på engelska

Collection of debts eller debt collection

Transkribering av filmen

Inkasso är ett samlingsnamn för en mängd åtgärder som, oftast, företag använder sig av för att driva in förfallna fordringar. Du kan då hamna hos inkasso om du t ex har en obetald faktura till ett annat företag. Då kan det här företaget använda sig av ett inkassobolag för att få betalt för den skulden. Då kan det tillkomma påminnelseavgifter, inkassoavgifter, dröjsmålsränta och andra avgifter. Inkasso är helt enkelt samlingsnamnet för alla de här åtgärderna.

Dela inlägget