Vad är enskild firma?

Enskild firma kallas även för enskild näringsidkare (det är den mer formella benämningen). Är man enskild näringsidkare så är man personligt ansvarig för att alla avtal hålls och skulder betalas. Däremot måste man skilja på sin privata ekonomi och företagets ekonomi. Personnumret blir företagets organisationsnummer och ägaren kallas för innehavare.

Fördelar med enskild firma

Det är väldigt enkelt att starta enskild firma. Man behöver inte heller vara 18 år utan det räcker med att vara 16 år gammal. Däremot krävs tillstånd från förmyndare för att starta enskild firma innan man är myndig. Man har heller inte lika höga krav på sig när det kommer till redovisning. Dock måste man alltid ha kalenderåret som räkenskapsår och överstiger inte den årliga omsättningen 20 prisbasbelopp behöver man inte upprätta något årsbokslut eller årsredovisning.

Nackdelar med enskild firma

Skulle det gå dåligt för företaget så tas ägarens alla privata tillgångar i anspråk för att betala företagets skulder. Det är en stor risk då man kan bli av med bostad, fordon och andra tillgångar. Innehavaren står ensam för alla beslut men kan teckna en fullmakt där det tydligt framgår vilka rättigheter fullmaktshavaren har. Tänk på att man måste anmäla en föreståndare för verksamheten om man bosätter sig utomlands. Dock har man kvar allt personligt ansvar trots att man inte är i Sverige eller deltar fysiskt i den dagliga verksamheten.

Krav på enskild firma

Om man vill registrera dig som enskild näringsidkare får man inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare enligt föräldrabalken. Du registrerar dig på Verksamt.se.

När enskilda firman blir för stor

Då kan det vara lägligt att gå över till en annan bolagsform. Den vanligaste är aktiebolag. När den enskilda firman har blivit så pass stor att lagar och regler kräver revisor, etc så är det fördelaktigt att gå över till AB.

Läs mer om företagslån till enskild firma.

Transkribering av filmen

En enskild firma är kanske den enklaste formen att starta ett företag om man vill bedriva verksamheten själv. Då är organisationsnumret det egna personnumret och det kostar inget startkapital utan det är bara en mindre avgift för registrering av namnet. Nackdelen som man ska tänka på med en enskild firma är att man som privatperson är ansvarig för företags skulder.

Dela inlägget