Vad är fordran?

Som både företagare har du kanske stött på orden fordran, borgenär och gäldenär, men vad betyder de egentligen? Du kan äntligen slappna av, förklaringen och förenklingen är här!

Fordran

Enkelt sagt betyder fordran att en köpare är skyldig en säljare pengar eller någon annan form av betalning. Det är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan en säljare och en köpare, ett krav på att köparen ska betala. 

Vi har laddat upp en video som kortfattat förklarar om du hellre vill lyssna.

Transkribering av filmen

Vad är en fordran? Fordran är att någon är skyldig dig pengar eller någonting annat. Så tänk dig att du t ex har gjort ett jobb och har ställt ut en faktura till någon. Då har du en fordran på den personen eller företaget. Alltså är fordran motsatsen till skuld.

Borgenär fordran

En borgenär kallas den personen eller företag som ska att få betalt för sina tjänster, med andra ord säljaren. 

Du! (målaren)

Vi säger att du är målare och har skickat en faktura till din kund Bosse efter att ha målat hans vägg. Du, eller ditt företag, är då borgenären. Du äger en fordran på Bosse - ett krav på att han ska betala.
En borgenär fordran är alltså säljarens krav på att köparen ska betala. Det är faktiskt inte krångligare än så! 

I redovisningen skiljer man på två olika sorters fordringar:

 • Kortfristiga fordringar - allt som förfaller inom ett år 
 • Långfristiga fordringar - övrigt, allt som förfaller efter ett år 

Har en fordran inte fullförts kan den preskriberas efter en viss tid, gränsen brukar oftast ligga på tio år. Som borgenär krävs det inget godkännande överlåta en fordran till någon annan. Ett sånt överlåtande kallas cession. 

Gäldenär skuld

Som vi skrev tidigare är fordran förhållandet mellan köparen och säljaren. Nu riktar i in oss på köparen, också känd som gäldenären. 

Bosse 


Man kan kortfattat säga att vara gäldenär innebär att man har en skuld. Bosse som fick sin vägg målad, har en skyldighet att betala dig (målaren) för dina tjänster. Bosse är då gäldenär och har en gäldenär skuld att betala. 

Skulder delas också upp på samma sätt som fordringar, kortfristiga och långfristiga.

 • Kortfristiga skulder - betalas in inom ett år. Den allra vanligaste sorten, kan handla om leverantörsskulder, skatt eller moms.
 • Långfristiga skulder - övrigt, inbetalning sker över mer än ett år. Exempelvis bostadslån.

En gäldenär kan också göra en cession, men skillnaden är att i de flesta fall går det inte göra utan godkännande av borgenären.

Skuldebrev

Ett skuldebrev är ett avtal som ser till att borgenären får sina pengar. Det skrivs för att enklare kunna reglera och avgöra eventuella tvister mellan borgenären och gäldenären. 

Efter att ha målat Bosses vägg skickar du en faktura till honom.  Den här fakturan är en form av ett skuldebrev. Det finns två typer, enkelt skuldebrev och löpande skuldebrev. 

 • Enkelt skuldebrev - kan överlåtas och säljas, men endast om den som lånat pengarna blir informerad om det.
 • Löpande skuldebrev - kan överlåtas och säljas, utan att informera

Glöm inte att det finns den en del krav när man skriver skuldebrev! Det ska innehålla:

 • Belopp på skulden eller tjänsten
 • Räntesatsen
 • Villkor för ränta och amortering
 • Regler för dröjsmål
 • Övriga uppgifter

Vi hoppas det förenklade det hela, lycka till med företagandet!

/Teamet på Qred

Dela inlägget