Vad är fordran?

Vad är fordran?

Vad är fordran?

Read time:
Lästid:
Read time:
Lukuaika:
Read time:
Læsetid:
Read time:
Leestijd:
Read time:
Leestijd:
2
mins
minuter
mins
minuuttia
mins
minutter
mins
minuten
mins
minuten
Vad är fordran?

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB

Vad är en fordran? Fordran är ett begrepp som används för att beskriva förhållandet mellan en borgenär och en gäldenär. D v s säljare och köpare.

Borgenär fordran

Fordran är en tillgång för den som har ställt ut en faktura mot en kund. Det betyder att den som har sålt en vara eller tjänst inte har fått betalt för sin produkt eller utförda arbete. I redovisningen skiljer man dessutom på kortfristiga och långfristiga fordringar. Som måttstock brukar man benämna fordringar som förfaller inom ett år som kortfristiga och övriga är alltså långfristiga. Som borgenär kan man överlåta sin fordran till någon annan. Det kallas för cession.

Gäldenär skuld

Vi ska inte förklara det på något svårare sätt än att en skuld för en gäldenär innebär att man är skyldig borgenären något. Som vi tidigare nämnt får borgenären överlåta sin fordran till någon annan men det får inte gäldenären göra. De allra flesta skulder är kortfristiga vilket betyder att de ska återbetalas inom ett år. T ex leverantörsskulder, skatt och moms. De långfristiga skulderna är de som är längre än ett år, t ex ett bostadslån.

Skuldebrev

De två typerna av skuldebrev som finns är enkelt skuldebrev och löpande skuldebrev. Ett enkelt skuldebrev kan överlåtas och säljas men bara om den som har lånat pengarna blir informerad om det. Det är bra att upprätta ett skuldebrev, som räknas som ett avtal, för att avgöra eventuella tvister mellan borgenären och gäldenären. Skuldebrevet ska innehålla:
- Belopp på skulden eller tjänsten
- Räntesatsen
- Villkor för ränta och amortering
- Regler för dröjsmål
- Övriga uppgifter

Titta på filmen nedan för att få reda på mer information om vad en fordran är för något.

Transkribering av filmen

Vad är en fordran? Fordran är att någon är skyldig dig pengar eller någonting annat. Så tänk dig att du t ex har gjort ett jobb och har ställt ut en faktura till någon. Då har du en fordran på den personen eller företaget. Alltså är fordran motsatsen till skuld.

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil