Utländsk filial

En företagsform där utländska företag bedriver verksamhet i Sverige med avdelningskontor och självständig förvaltning. Utländska företag får endast ha en filial aktiv i Sverige