Ränteanalys

En ränteanalys används som underlag i syfte med att förhandla själva räntan med bankerna. Analysen presenterar vilka risker och tillgångar som finns företaget så att bankerna kan de ett lånebeslut.