Process

En process är en serie av sammanlänkade av aktiviteter som utförs i en ordning för att slutföra en specifik resultat. Inom affärssyfte kan de resurser och material som används i processen skapa produkter eller tjänster som ger värde för företaget och kunden.