Personligt betalningsansvar

Innebär att styrelseledamöter blir personligt skyldiga till att återbetala skulder. De står då in som personlig borgen. Detta kan hända när företaget ligger i konkurs eller inte har möjlighet att återbetala det som är skyldigt. Långivare kan under särskilda skulder kräva att någon står som personligt betalningsansvarig för att säkerställa att lånet betalas.