Nettomarginal

Nettoresultatet i procent av nettoomsättningen är företagets nettomarginal. Nettomarginalen tar hänsyn till finansiella poster, vilket rörelsemarginalen inte gör. Det här nyckeltalet är bra att använda för att göra jämförelser med andra bolag. 


Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil