Nettomarginal

Nettoresultatet i procent av nettoomsättningen är företagets nettomarginal. Nettomarginalen tar hänsyn till finansiella poster, vilket rörelsemarginalen inte gör. Det här nyckeltalet är bra att använda för att göra jämförelser med andra bolag.