Leasing

Leasing är en typ av hyra man betalar på på utrustning en längre period. Oftast leasar företag utrustning som objekt som är något dyrare, som till exempel fordon, maskiner eller Det kan vara till exempel fordon, maskiner, eller annan typ av produktionsutrustning. Att leasa kan vara väldigt kostnadseffektiv för företag som behöver spara på sina utgifter.