Kronofogden

Central svensk och statlig förvaltningsmyndighet som bl a har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda. Kronofogdemyndigheten utfärdar inga betalningsanmärkningar, det är inkassoföretagen som gör det.