Kreditrating

Det är en persons eller företags förmåga att betala sina skulder. Skulder som kan vara i form av lån och fakturor. En låg kreditrating innebär att det är en hög risk att personen eller företaget ställer in betalningarna på sina lån.