Investeringslån till företag

Varför måste företaget investera?

Traditionellt har man gjort skillnad mellan att investera och spendera, där en investering ger ett varaktigt framtida värde, medan spendering ofta setts som slöseri. En investering förväntas ge en framtida avkastning i form av högre omsättning, sänkta kostnader och/eller högre vinst. Ibland kan en investering handla om ren överlevnad för företaget.

Tips! Läs inlägget Småföretagare - hjälp oss att hjälpa dig

Vad ska jag tänka på när företaget ska investera?

Du bör först tänka igenom vad den tänkta investeringen tillför. Vad kan ditt företag åstadkomma med investeringen, jämfört med om man avstår investeringen. Efter det gör du din investeringskalkyl. Det är enklare än det låter. Det är en liten beräkning som visar hur mycket mer du tjänar och vilken avkastning du får om du gör investeringen än om du inte gör investeringen.

Om ditt företag t.ex. investerar 100.000 kr som medför en vinst på 25.000 kr per år, så är pay-back (återbetalningstiden) 4 år. Ju lägre pay-back desto bättre investering.

Tips! Läs inlägget Småföretagare - investera för att växa

Vad kan ett investeringslån användas till?

Bara du vet vad just ditt företag måste investera i för att klara framtiden. Ett par exempel på användningsområden är

  • Investering i nya maskiner och fordon
  • Investering i nya lokaler eller renovering
  • Investering i marknadsföring
  • Investering i ny personal

Finansiering av investering i småföretag

Småföretagare kan ansöka om investeringslån. Det är enkelt att finansiera mindre investeringar upp till 250.000 kr. Ansök om vårt företagslån, så kan du ha pengarna du behöver redan idag. Inga räntor eller uppläggningsavgifter. Om du behöver mer än 250.000 kr så måste du hitta annan finansiering som t.ex. lastbilsleasing, byggkreditiv eller banklån. Våra företagslån kan ändå vara bra för att klara t.ex. handpenning vid en större finansiering.

Tips! Läs inlägget Företagslån frilansare