Inkasso

Man ska inte förväxla inkassokrav från ett inkassoföretag med Kronofogden. Det är vanligt att borgenären lämnar sin fordran till ett inkassoföretag istället för att själv driva in pengarna. Skulden har därmed överlåtits till inkassoföretaget som i sin tur skickar ut inkassokravet till gäldenären.