Handpant

En handpant är en lös säkerhet som överlämnas till panthavaren eller en tredje person om detta har informerats. Pantavtalet behöver inte vara underskrivet, men måste vara överlämnad för att vara giltig.