Gäldenär

En gäldenär är en person som har en skuld till någon annan. Skulden behöver inte utgöras av pengar utan kan vara i en vara som motparten har köpt. På ett sätt kan man säga att säljaren vid ett köp alltså är gäldenär.