Förseningsavgift

En avgift som tilläggs om en betalning inte sker enligt förfallodatumet. Förseningsavgiften kan endast hänvisas till andra företag, organisationer och myndigheter, inte till privatpersoner. 

Till exempel, om en betalning inte inkommit till Qred senast på förfallodatumet kan en förseningsavgift om 200 kr tilläggas på nästkommande faktura.