Factoring

En tjänst som kan erbjudas av finansbolag eller banker. Det innebär att man som företag säljer eller belånar fakturor.