Enskilda mål

Enskilda mål är skulder till privatpersoner och företag. Det angår alltså skulder inom den privata sektorn till skillnad från allmänna villkor som har att göra med skulder till kommun och staten.