Betalskydd

Ett betalskydd är en typ av försäkring som skyddar mot ofrivillig arbetslöshet. Detta innebär att om den betalningsskyldige blir sjuk eller inte har möjlighet att jobba kan betalning skyddet täcka månadsbeloppet fram tills att personen kan arbeta igen.