Bestrida

Att bestrida innebär att man protesterar eller nekar ett betalningskrav, pga det anses felaktigt eller orimligt. För att bestrida betalnings kraven ska man skriva ner invändningarna och skicka det vidare till företaget det gäller, myndigheten eller domstolen.