Beneficium

Beneficium är en egendom som den skuldsatta personen eller företaget kan undanta och behålla från utmätning. Det anses vara sådant som är nödvändigt för att behålla levnadsstandarden.