Bankföring

Det är en ordkombination där som syftar på att man kopplar ihop sitt bokföringsprogram direkt till banken. Fördelen med det är att bokföringen sker per automatik i rätt ordning utifrån företagets bankkonto så man inte missar något samtidigt som man sparar tid.