B2C

En förkortning för Business-to-Consumer. B2C är en typ av försäljning bedrivet av företag till andra konsumenter, dvs försäljning från ett företag till privatpersoner.