Aktiekapital

Det kapital som ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagsordningen för bolaget. 


Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil