Ackord

En ackord eller ackordsförslag är en överenskommelse där den betalningsskyldige endast behöver betala en viss del av skulderna till under en viss period för att undvika konkurs. Oftast sker det i samband med att företaget hamnat i en ekonomisk kris och går igenom en rekonstruktion.