Vad gör jag om en kund inte betalar?

I Sverige har vi historiskt sett haft en ganska stark kultur av att betala våra fakturor och skulder, till skillnad från andra länder. Men pendeln är nu på väg åt fel håll. Det här kan ställa till med problem för dig och ditt företag. Har du färre kunder men större belopp på utställda fakturor kan en eller två obetalda fakturor göra det svårt för dig. En av de största anledningarna som företag anger som ett hinder för utveckling och tillväxt är just försenade betalningar, enligt Intrums rapport.  

5 tips för att få betalt

 1. Betalningspåminnelse
  Har du inte fått betalt för din faktura, normen är 30 dagars betaltid, bör du skicka ut en betalningspåminnelse. Då ger du kunden en chans att betala om personen eller företaget har glömt bort fakturan eller om den, av någon anledning, har kommit bort och inte nått fram till berörd part. Du kan nu även informera om eventuella räntor och avgifter som kan tillkomma om fakturan fortsatt lämnas obetald. Du måste dock inte skicka en påminnelse för att senare driva ärendet till inkasso men det är enligt god inkassosed att göra så.
 2. Tid för utskick
  Skicka inte påminnelsen för nära förfallodagen. Det kan både skapa extra arbete och irritation. Du ska däremot inte heller vänta för länge med att skicka påminnelsen, då kan risken för att inte få betalt öka.
 3. Skicka flera påminnelser?
  Lite beroende på vilken typ av bransch du verkar i och huruvida beloppet är högt eller lågt bör man undvika att skicka flera påminnelser. Om du vill skicka två påminnelser bör du ha en vänligare ton i den första och senare en mer informativ och krass ton i den andra. Då kan du informera om avgifter och dröjsmålsränta.
 4. Inkassokrav
  Trots påminnelser får du inte betalt. Då kan inkassoåtgärder vara nästa steg. Många företag, som värnar om sina kundrelationer, ringer själva upp kunder som är sena för att lägga upp en betalningsplan. Fungerar inte det kan inkasso ändå vara en hjälp. Nu börjar inkassoföretaget arbeta för att driva in fordran åt dig. Tänk dock på att många inkassoföretag inte börjar arbeta för att driva in pengarna förrän en viss tid har gått så är du i behov av pengarna bör du försöka lägga upp en betalningsplan direkt med kunden. Skulle det leda till Kronofogden så får företaget och/eller personen en betalningsanmärkning utfärdad hos kreditupplysningsföretagen som kan göra det svårare att driva företaget vidare i framtiden. Läs mer på Datainspektionens sida om inkassolagen.
 5. Betalningsföreläggande
  Trots att du har följt stegen så betalar kunden inte. Då kan du inleda ett rättsligt förfarande genom att ansöka om betalningsföreläggande eller en stämning hos Tingsrätten. Det här är en tidskrävande och kostsam process som kan vara värd att genomföra om du, efter flera försök, inte får kontakt eller betalning. Den här processen kan leda till tvist och då måste du gå vidare med en stämning i domstol. Till slut kan ärendet leda till dom och utmätning. Då tar Kronofogden kundens egendom i anspråk.

Lös ett tillfälligt behov med Qred

Sitter du med en eller flera kunder som inte betalar i tid kan du lösa det här tillfälliga behovet av pengar med ett företagslån från Qred. Vi har en fast månadsavgift utan uppläggningsavgifter eller andra dolda avgifter. Du kan dessutom lösa lånet i förtid utan extra kostnad. T ex när du väl har fått betalt från din kund. Ansökan är ej bindande och tar 1 minut. Du får besked inom 1 timme och pengarna utbetalas samma dag!

Transkribering av filmen

Det första steget är att man är tydlig med fakturan. Så att man skriver ut sista betalningsdag och eventuell dröjsmålränta. Senare om man inte har fått betalt kan det vara bra att skicka en betalningspåminnelse. Har man efter det inte fått betalt kan det vara dags att ta det till inkasso. Inkassoverksamhet kan man antingen bedriva själv eller anlita ett externt bolag. Om man ska bedriva inkasso själv så är det viktigt att tänka på vissa formalitetskrav som man ska hålla sig till. Och här har Datainspektionen en väldigt bra guide som man kan använda sig av. Får man ändå inte betalt efter inkasso så tar man ärendet vidare till Kronofogden.

Dela inlägget