6 viktiga steg när kunden inte betalar

11/2/2020
5
minuter

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB
5
minuter

Det är väldigt vanligt att som företagare drabbas av kunder som inte betalar fakturan. Att driva in pengarna kan vara jobbigt och svårt, men med rätt tillvägagångssätt går det ofta att få de flesta kunderna att betala i slutändan. Det handlar om att ha visst tålamod, vara diplomatisk, men också våga använda de juridiska verktygen som finns till hands.

I denna text kommer jag förklara hur du som företagare kan gå tillväga gentemot kunder som inte betalar.

Steg 1. Finns det ett tydligt avtal?

Att någon ska betala dig kräver att ni har någon form av avtal. Det kan vara muntligt eller skriftligt. Huvudsak är att det ska vara tydligt att du har gjort en affär med någon och att den personen är betalningsskyldig. Rent juridiskt är det alltid bäst att ha ett skriftligt avtal. Det behöver inte vara ett formellt papper utan det kan gott räcka med en mejltråd, sms-konversation eller (rekommenderas ej) att ni har skrivit ner villkoren på en servett.

Om du inte har ett skriftligt avtal är det väldigt bra om du har vittnen som var med när ni träffade den muntliga överenskommelsen.

Steg 2. Påminn din kund om betalning

Om din kund inte har betalat senast på förfallodatumet kan du vänligt påminna din kund om att tiden för betalning har förfallit och att du snarast vill få betalt. Påminn gärna några dagar efter förfallodatum så du ger din kund lite extra tid. Om din kund, exempelvis en vecka efter din första påminnelse fortfarande inte betalar, kan du med fördel skicka en andra påminnelse.

Vid den andra påminnelsen ska du gärna vara lite diplomatisk om du och din kund hade en god relation eller om transaktionen rör ett större värde. Fråga gärna din kund varför han eller hon inte har betalat än. Ibland kan det vara så enkelt som att din kund har drabbats av kortsiktiga likviditetsproblem. Om så är fallet är det bäst att ni kommer överens om en avbetalningsplan. Även denna ska helst vara i skrift.

Ifall din kund inte är lika viktig för dig är det efter den andra påminnelsen läge att gå till Kronofogden för ett betalningsföreläggande.

Steg 3. Agera om din kund bestrider fakturan

Om din kund skickar dig ett skriftligt meddelande om att han eller hon inte vill betala hela eller delar av fakturan, kallas det för ett bestridande. Det är också ett bestridande när kunden meddelar att han eller hon inte vill tillmötesgå betalningsföreläggandet.

Ifall du anser att kunden har helt eller delvis rätt är det smidigaste du kan göra att 1) åtgärda problemet och ändå få fullt betalt, eller 2) erbjuda prisavdrag.

Ibland händer det att kunder bestrider fakturor på falska grunder. I så fall bör du stå på dig och vidta rättsliga åtgärder. Det innebär att du måste gå raka vägen till domstolen för att kunna tvinga din kund att betala.

Steg 4. Undersök din kunds ekonomi

Om du inte redan gjort en kreditupplysning är det smart att försöka få en bättre bild över din klients finansiella situation och likviditet. Anledningen är att du måste kunna bedöma huruvida det är värt att driva en tvist i domstol eller ej. Om din klient är på väg mot konkurs kan det kosta mer än det smakar.

allabolag.se är det exempelvis enkelt att till en mindre kostnad göra en kreditupplysning på ett företag.

Steg 5. Att förlikas i domstol

Att behöva lösa en tvist i domstol kostar tid och pengar. Det är däremot väldigt vanligt att man lyckas komma överens i en förlikning. Detta brukar begränsa kostnader och tidsåtgång betydligt. En förlikning kan träffas vid den så kallade ”muntliga förberedelsen”. Den muntliga förberedelsen är ett möte där både du och din motpart är med. Domaren försöker klargöra vilka ståndpunkter är och undersöka huruvida det är möjligt att få dig och din motpart att komma överens.

Det rekommenderas alltid att du har ett kunnigt och engagerat juridiskt ombud som hjälper dig. En jurist kan bedöma ditt juridiska läge och ge råd på vilka nivåer du bör gå med på en förlikning.

En stor fördel med att förlikas är du kan få betalt redan inom ett par veckor efter mötet. Även kostnaderna förblir mycket lägre än vid en huvudförhandling eftersom varje part är ansvarig för kostnaderna för sitt eget ombud.

Steg 6. Att få en vinnande dom

Det händer att man inte kan förlikas med sin motpart. Då är det extra viktigt att du och ditt juridiska ombud har tagit fram starkt bevismaterial och kallat eventuella relevanta vittnen.

I händelsen av att du vinner i domstol är din motpart skyldig att betala för dina kostnader för ditt juridiska ombud. Om du däremot förlorar domen är det du som ska betala hans eller hennes ombudskostnader. Även om du är säker på att domen kommer bli positiv bör du alltid ha en företagsförsäkring som täcker dina rättegångskostnader.

Rent tidsmässigt kan du förvänta dig att det kan ta upp till ungefär ett års tid från när stämningsansökan skickas in tills du får betalt. Den muntliga förberedelsen schemaläggs ofta tre till fyra månader efter att stämningsansökan gjordes.

--
Marcus Bäckström
Chefsjurist på Enkla Juridik

Om du inte kan betala p g a att din kund inte har betalat

En vanlig anledning till att småföretagare inte kan betala sina egna fakturor är för att deras kunder inte betalar sina. Det kan ställa till problem för den som har planer för tillväxt eller kanske rent av är beroende av att varenda enskild faktura betalas i tid. Hur gör jag då?

Tips! Läs artikeln Vad kan jag göra om jag inte kan betala?

Håll dig uppdaterad som företagare!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få tillgång till de senaste nyheterna, instruktioner och inspirerande innehåll för företagare!

Prenumerera idag

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇳🇴 Norge
🇧🇷 Brazil