Vad är omsättning?

Omsättning kan ha olika betydelser och innebörder beroende på vilket sammanhang man pratar om det. Vår CFO Erik Söderberg reder ut skillnaderna och förklarar.

Omsättning för att beskriva ekonomi

Omsättning är ett företags totala försäljningsintäkter från varor och tjänster under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Såväl kontant som fakturerade intäkter.

Hög omsättning kan också betyda högre krav på redovisning. Se årsredovisningslagen (1995:1554)

Omsättning för att beskriva personal och personal

Det är även vanligt att beskriva ett företags flöde av anställda för personalomsättning. Ett företag kan t ex ha hög eller låg personalomsättning. Det är ett begrepp för att man ska kunna bilda sig en uppfattning om företaget man pratar om.

Ett annat uttryck är lageromsättning. Det är en kvot som beskriver hur många gånger ett lager säljs och ersätts under en viss tidsperiod. En låg lageromsättning betyder alltså dålig försäljning och hög lageromsättning betyder bra försäljning. Har man låg lageromsättning kan det betyda att man sitter på ett alldeles för stort lager i proportion till sin försäljning. Det betyder att man kan bli väldigt sårbar vid förändringar på marknaden eller om priserna skulle falla. Då kan det vara intressant att se till omsättningshastigheten. Den räknas fram genom att ta kostnaden för sålda varor och dela det med det genomsnittliga lagervärdet för tidsperioden.

Transkribering av filmen

Oftast när man talar om omsättning menar man då företagets totala intäkter under ett år. Men ibland kan man höra ekonomiska termer som t ex lageromsättningshastighet som betyder hur många gånger per år man omsätter sitt lager. De termerna ska inte förväxlas med varandra. Men det som man vanligtvis menar när man pratar om omsättning är företagets samlade intäkter under året. Alltså helt enkelt om man adderar företagets alla utställda fakturor för ett specifikt år då får man den totala omsättningen. Den står överst i företagets resultaträkning.

Dela inlägget