Vad är aktiebolag?

Aktiebolag, förkortas AB, är en juridisk person som kan teckna avtal, anställa och äga saker. Bolaget företräds av en styrelse och i de flesta fall en VD (Verkställande Direktör). Styrelsen kan bestå av en eller två ledamöter och minst en suppleant. Ett annat alternativ är att ha minst tre ledamöter om man inte vill ha några suppleanter. Om du driver ett större företag eller har ett företag som växer ska du tänka på att styrelsen bör bestå av erfarna personer med goda kompetenser och nätverk inom branschen.

Fördelar

Den största fördelen med att välja aktiebolag som bolagsform är att du inte blir personligt ansvarig för företagets skulder. En annan fördel är att företagets namn skyddas nationellt om man startar AB.  

Nackdelar

Nackdelen kan vara att det krävs ett startkapital och när vissa inte har råd med denna satsning blir ofta valet att starta enskild firma (EF) eller handelsbolag eller (HB). Trots att många AB är enmansföretag så är det många som startar EF av just den här anledningen.

Krav

  • Privata AB måste ha ett aktiekapital på minst 25 000 kr medan publika måste ha minst 500 000 kr i aktiekapital
  • Om inget annat anges i bolagsordningen ska bolaget ha en auktoriserad/godkänd revisor
  • Skicka in årsredovisningen till Bolagsverket
  • Styrelsen ska ha en aktiebok med en förteckning av aktieägarna. Den ska även vara offentlig och tillgänglig för allmänheten

Aktiebolag eller enskild firma?

Så vad ska jag nu välja? Man kan kort jämföra så här:
Aktiebolag är bäst om du har flera anställda, tar stora risker i företaget, har stora vinster eller närmar dig pension och har stor vinst.

Enskild firma är bäst om du är lite osäker på hur det kommer att gå och vill testa din affärsidé samtidigt som du kanske t o m arbetar vid sidan av eller har extrajobb. Har du dessutom låg lönsamhet där det mesta måste gå till lön eller raka motsatsen, att du har stora tillgångar som fastigheter eller mark så är EF det bättre valet.

Lån till aktiebolag

Qred erbjuder lån till alla typer av bolag. Nya som gamla, stora företag och småföretag. Med en individuell bedömning av varje företag får vi fram ett s k "Qred-score" som avgör vilket lånebelopp vi kan erbjuda och månadsavgiften för det lånet.

Transkribering av filmen

Vad är ett aktiebolag? Ett aktiebolag är kanske den vanligaste företagsformen i Sverige idag. Det kan startas av antingen en eller flera personer. Den stora fördelen är att man som ägare inte har ett personligt ansvar för företagets skulder utan det är företaget som är ansvarigt för skulderna. Nackdelen är att det kostar pengar. Det är ett minimumkrav på startkapital på 50 000 kr.

Dela inlägget