Vad är amortering?

Amortering är beloppet som du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle, oftast månadsvis. Det är alltså en avbetalning på ett lån. I filmen längre ned förklarar CFO Erik Söderberg kortfattat vad amortering är för något.

Rak amortering

Det är den vanligaste formen av amortering. När rak amortering tillämpas så amorterar du samma belopp vi varje betalningstillfälle. Räntan sjunker då efter varje betalning eftersom att lånebeloppet minskar för varje gång. Därför blir totala summan, d v s amorteringen + räntekostnaden, som betalas lägre för varje gång.

Annuitet

Innebörden av annuitet är att du betalar samma belopp vid varje tillfälle. Långivaren har då räknat ut ett annuitetsbelopp som du ska betala. Det här betyder att räntan blir högre i början och sjunker allt eftersom amorteringsbeloppet ökar vid varje betalningstillfälle.

Serieamortering

Serieamortering innebär att man amorterar ett lägre belopp i början och som senare stiger för varje betalningstillfälle. Det här är en metod som får effekten av att räntan minskar för varje tillfälle samtidigt som månadskostnaden jämnas ut.

Qreds månadsavgift

På Qred har vi inga räntor, uppläggningsavgifter eller dolda avgifter. Vi har endast en fast månadsavgift som inte förändras varje månad. Vi tillämpar alltså rak amortering då det alltid är samma belopp varje månad. Många andra bolag har andra lösningar men vi tror att det här är det lättaste sättet för dig som småföretagare att förstå vad dina kostnader är varje månad. Ansök idag! Ansökan är ej bindande och du får besked inom 1 timme från någon av våra handläggare. Välkommen!

Amortering på engelska

Amortization

Transkribering av filmen

Amortering betyder att det är en del av en återbetalning av en skuld. Så när du tar ett lån delas det upp i en amorteringsplan. Det är helt enkelt din avbetalningsplan. Så att varje gång du gör en inbetalning som går till att sänka ditt lån så kallas den delen av inbetalningen för amortering.

Dela inlägget