Småföretag har svårt att få banklån

De små företagen är Sveriges största arbetsgivare och står för 4 av 5 nya jobb.

Tyvärr har hälften av småföretagen svårt att hitta extern finansiering för att växa och investera. Företag med 20 eller fler anställda använder ofta banklån för att växa verksamheten, men för de mindre bolagen är det väldigt ovanligt. Det tyder på att de mindre företagen har svårt att få lån från de traditionella storbankerna. Det skriver Företagarna i sin senaste finansieringsrapport.

I många av de mindre företagen finansieras verksamheten med tillskott eller lån från ägaren, familj och vänner. Factoring kan vara ett alternativ för de lite större företagen som regelbundet fakturerar en stor andel av sin omsättning. Allt detta tyder på att bankerna helt har gett företagslånemarknaden för de minsta bolagen. Dessa företag är hänvisade till andra källor. Företagarna föreslår bland annat att man ska underlätta för utmanare till storbankerna för att öka konkurrensen på marknaden.

Enligt SCB finns det omkring 1,5 miljon aktiva företag i Sverige. Omkring 99 procent av alla företag i landet är småföretag, det vill säga de har färre än 50 anställda.

Dela inlägget